Actua Pwet Fraudezaken en jurisprudentie

Volledig geactualiseerd met de meest recente jurisprudentie!

Onderwerpen

Het algemene kader in de PW-fraudezaken;

Het onderscheid bewijslast cliënt en onderzoeksplicht college i.v.m. het onderscheid tussen besluiten op:

 • Aanvraag en ambtshalve besluiten
  De beoordelingsperiode van het onderzoek én het besluit
  Het onderscheid tussen aantoon- en inlichtingenverplichting bij besluiten op aanvraag
  Bewijsvermoeden, omkering van bewijslast en bewijsnood
  Soorten bewijsmiddelen en de toets aan het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel in verband met de beoordeling van de (on)rechtmatigheid van het verkregen bewijs
  Bewijsrechtelijke eisen i.v.m. het afwijzings-, beëindigings- en intrekkingsbesluit
  Vaststelling van de rechtsvraag in een PW-fraudezaak als kompas voor het feitenonderzoek
  De bewijskracht van een bewijsmiddel en de beoordeling van steunbewijs

Rechtsvragen en feitelijke vragen bij hoofdverblijffraude

 • Het begrip “woonplaats” in artikel 40, lid 1 PW en het begrip “woonstede” in het BW
  Het onderscheid tussen “zelfstandige” en “onzelfstandige” “woonruimte
  Juridisch kader i.v.m. hoofdverblijf: hoofd- en onderhuur, kostganger, kamerbewoner etc.
  Tijdelijk verblijf buiten de gemeente a.g.v. verblijf in stelling, detentie, buitenland of bij familie
  De inlichtingenplicht van de adresloze ivm. hoofdverblijf
  Verzwegen hoofdverblijf elders en de samenloop met woonsituatie- en middelenfraude
  De bewijskracht van het Gba, het huisbezoek en andere vormen van bewijs i.v.m. hoofdverblijf

Rechtsvragen en feitelijke vragen bij woonsituatiefraude

 • De toets “hoofdverblijf” bij een gezamenlijke huishouding en (on)geldige bewijsindicaties
  De toets “wederzijdse zorg” bij een GH en (on)geldige bewijsindicaties
  De onweerlegbare rechtsvermoedens i.v.m. een GH
  De LAT-, kostganger- en onderhuurrelatie als woningdeling onderscheiden t.o.v. de GH
  De zorgrelatie, al dan niet tussen 2e graads bloedverwanten, als uitzondering op de GH
  Wijziging van beëindigingsgrond GH naar schending inlichtingenplicht over woon-/leefsituatie
  Omkering bewijslast en GH en het belang bij terugvordering van de verzwegen partner
  Het onderscheid duurzaam gescheiden leven en verbreking van de informele samenwoning

Rechtsvragen en feitelijke vragen bij inkomensfraude

 • Onderscheid periodiek inkomen - naderhand verkregen inkomen en toerekening naar periode
  Verzwegen derde geldstroom uit hoofde van inkomsten, leningen of vermogen (onverklaarbare contante stortingen, geldopnames, uitgavenpatroon)
  Onduidelijkheid over looninformatie bij inmiddels opgeheven uitzendbureau’s
  Ernstige en structureel bovenmatig bestedingspatroon zonder controleerbaar bewijs
  Verzwegen inkomsten uit hennepkwekerij, autohandel en internethandel
  Verzwegen op geld waardeerbare werkzaamheden/toets fictief inkomen

Rechtsvragen en feitelijke vragen bij vermogensfraude

 • Het bewijsvermoeden bij tenaamstelling van vermogen
  De beschikbaarheid van en de beschikkingsmacht over het vermogen
  Bewijslast bij intering vermogen en gevolgen voor de interingsnorm bij verzwegen vermogen
  Gevolgen terugvordering bij geringe vermogensoverschrijding gedurende langere tijd
  De vermogensberekening en de 30-dagentermijn

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze kennisnet bijeenkomst heeft de cursist een compleet en actueel inzicht in de rechtsvragen en bewijsrechtelijke indicaties die spelen bij hoofdverblijf-, woonsituatie- en middelenfraude op grond van de Participatiewet.

 

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Bewaken van afspraken

Vakbekwaam Handhaven

Vakbekwaam Evalueren

Vakbekwaam Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Vakbekwaam Rapporteren

Vakbekwaam Uitvoering

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakbekwaam Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Vakbekwaam Flexibiliteit

Vakbekwaam Lerende houding

Vakbekwaam Organisatiesensitiveit

Vakbekwaam Integriteit

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Vakbekwaam Resultaatgericht

Vakbekwaam Zelfreflectie

Vakbekwaam Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Regisseren

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Methodisch werken

Niet van toepassing Coachen

Vakbekwaam Creativiteit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Communiceren

Vakbekwaam Analytisch vermogen