Activerende gespreksvoering

Het gesprek met de client is de kern van jouw werk als klantmanager en hét middel om cliënten te informeren, motiveren en activeren. Wat doe je als cliënten zich niet aan gemaakte afspraken houden of een afwachtende, passieve of ongemotiveerde houding lijken te hebben. Het activeren van deze cliënten kan moeilijk zijn en het is verleidelijk een meer sturende, controlerende of dwingende houding aan te nemen.

In deze eendaagse training leer je hoe je in gesprekken het gedrag van jouw cliënten kunt omdraaien van negatief naar positief, van passief naar actief. Je krijgt handvatten waarmee je cliënten kunt leren hoe ze zichzelf kunnen motiveren en aansturen.

Tijdens deze training van een dag ga je op verschillende manieren aan het werk met activerende gesprekvoering. Allereerst behandelen we de achterliggende theorie over motivatie en hoe je deze kunt triggeren. Ook besteden we aandacht aan weerstand: wat is het en hoe kun je die voorkomen en doorbreken. We besteden aandacht aan de basishouding en technieken die helpen om cliënten te activeren. Hiermee ga je ook oefenen in groepjes. Daarna bespreken we verschillende technieken zoals specifieke positieve feedback en reflectief luisteren. Je krijgt de kans hiermee te oefenen op verschillende manieren.

Leerdoelen

Na de training weet je meer over:  

-       Het begrip motivatie en waarom cliënten wel/niet in beweging komen

-       Hoe je cliënten kunt motiveren en in beweging kunt krijgen

-       Hoe specifieke positieve feedback en reflectief luisteren kan helpen de cliënt activeren.

 

Na deze training kun je makkelijker/efficiënter:

-       Handvatten zoals reflectief luisteren en specifieke positieve feedback inzetten in een gesprek

-       Een structuur in een gesprek aanbrengen en vooraf gestelde doelen behalen in een gesprek

-       De cliënt bewegen om zelf tot actie over te gaan.   

 

 

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Uitvoering

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Handhaven

Vakbekwaam Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakbekwaam Evalueren

Vakbekwaam Bewaken van afspraken

Niet van toepassing Rapporteren


Kennisgebieden

Vakbekwaam Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Wet- en regelgeving


Competenties

Niet van toepassing Coachen

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Niet van toepassing Regisseren

Vakbekwaam Communiceren

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Resultaatgericht

Niet van toepassing Zelfreflectie

Vakbekwaam Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Methodisch werken

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Niet van toepassing Lerende houding

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Creativiteit

Niet van toepassing Flexibiliteit