De ontwikkelscan: weet waar je staat

De ontwikkelscan helpt je om je expertise en gewenste ontwikkeling eenvoudig in kaart te brengen. Je hoeft niet alles tot in de puntjes te beheersen: jij maakt zelf de keuze of je jezelf verder wilt doorontwikkelen en waar je je in wilt bekwamen. 
Je kunt bijvoorbeeld een nieuw specialisme oppakken of promotie willen maken. De scan helpt je te reflecteren op waar je naartoe wilt werken en wat je nog moet doen om daar te komen. Zo creëer je meer kansen voor jezelf.

De ontwikkelscan, gebaseerd op De Kern van het Beroep, houdt rekening met de verschillende taken en niveaus van professionals. De scan is er nu voor vijf functieprofielen (werk, inkomen, werk & inkomen, activering en generalist sociaal domein). In de loop van 2020 wordt het Beroepsregister ingevoerd. Dan komen er naast klantmanagers, schuldhulpverleners, Wmo- en jeugdconsulenten, re-integratiebegeleiders en casemanagers inburgering bij.

Wat heb je aan de ontwikkelscan?

De ontwikkelscan helpt je na te denken over de hoe en waarom je doet wat je doet. Stap uit de rol van werknemer en ín de rol van professional. 
De ontwikkelscan is ook handig als voorbereiding op gesprekken met je leidinggevende. Jouw ideeën kun je naast de organisatiedoelen leggen: op welke manier kunnen deze elkaar versterken? En niet te vergeten: hoe kan jouw leidinggevende je ondersteunen om je (ontwikkel)doelen te bereiken. 

Doe de ontwikkelscan

Meer informatie

Uitleg over de ontwikkelscan en ontwikkelagenda vind je in deze instructievideo.