Het LEER-register: neem je ontwikkeling serieus

Inschrijving in het LEER-register maakt voor jezelf en anderen duidelijk dat je je vak en ontwikkeling serieus neemt en dat je je bewust bent van je eigen rol en verantwoordelijkheid bij de dienstverlening voor burgers. 

Je kunt je als professional sociaal domein op het gebied van werk, inkomen, activering of als generalist (en begin 2019 komen daar nog zorg (Wmo), schulden (schulddienstverlener) en handhaving en naleving bij, en in de loop van 2019 ook jeugd en werkgeversdienstverlening). Voor inschrijving gelden verder de volgende voorwaarden: 
  • Je onderschrijft De kern van het beroep, als uitgangspunt voor de dienstverlening aan onze burgers. 
  • Je streeft ernaar minstens 36 uur per jaar aan leer- of ontwikkelactiviteiten te besteden.
  • Om te kunnen garanderen dat het register alleen door professionals zelf gebruikt wordt, vragen we je een werkgeversverklaring of opdrachtovereenkomst te laten zien. Dat is niet nodig bij een collectief lidmaatschap.
Registratie is alleen mogelijk voor leden van de BvK. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de registratie.

Wat heb je eraan?

Met je registratie maak je zichtbaar en laat je aan anderen zien dat je een ambitieuze professional bent die de ruimte opeist om te leren en reflecteren. Daarmee heb je een streepje voor op anderen. Het is een belofte aan jezelf om je vakinhoudelijk en persoonlijk te blijven ontwikkelen.