Ontwikkel jezelf

Je weet dat je je vak en ontwikkeling moet bijhouden, maar waar begin je? Als geregistreerd lid van de BvK krijg je handige tools om je vakmanschap in kaart te brengen en te versterken: het LEER-register met je persoonlijk profiel om jezelf zichtbaar te maken, de bijbehorende ontwikkelscan, ontwikkelagenda en een ruim opleidingsaanbod. Deze tools samen helpen je vanuit een lerende houding je door te ontwikkelen als professional. De uitkomsten van de scan en de voorgestelde en gevolgde opleidingen koppel je aan je persoonlijke profiel in het LEER-register. Je profiel met ontwikkelagenda is en blijft jouw eigendom, ook als je ergens anders gaat werken. 

Het LEER-register: neem je ontwikkeling serieus

Inschrijving in het LEER-register maakt voor jezelf en anderen duidelijk dat je je vak en ontwikkeling serieus neemt en dat je je bewust bent van je eigen rol en verantwoordelijkheid bij de dienstverlening voor burgers. Je kunt je inschrijven als professional sociaal domein op het gebied van werk, inkomen, activering of als generalist.

In 2019  komen daar nog zorg (Wmo), schulden (schulddienstverlener) en handhaving en naleving, jeugd en werkgeversdienstverlening bij.

Lees verder

De ontwikkelscan: weet waar je staat

Als geregistreerd lid kun je de ontwikkelscan doen. Deze zelftest helpt je om je expertise en gewenste ontwikkeling eenvoudig in kaart te brengen. Er zijn geen goede of foute antwoorden, de scan geeft een momentopname van hoe jij je zelf ziet in je vak, welke competenties je beheerst en welke je kunt (door)ontwikkelen. De scan is vooral bedoeld om je aan het denken te zetten over de manier waarop je je werk uitvoert en je rol in je team: wat trek je naar je toe en wat kun je beter aan een ander overlaten?

Lees verder

Wie zitten er in het LEER-register?

Wil jij, professional in het sociaal domein, jezelf zichtbaar maken als lerende professional en bijdragen aan de erkenning van het vak van klantmanager? Meld je dan gratis aan voor het LEER-register. Bekijk welke professionals je al zijn voorgegaan!

Leden in het LEER-register

Laat jezelf zien in het LEER-register

 
Jezelf ontwikkelen is je vak ontwikkelen. Door deel te nemen aan het LEER-register laat je je kennis en expertise aan iedereen zien. Waar ben jij goed in? Waarvoor kunnen anderen je raadplegen? Vind je het leuk om aan een landelijk project of initiatief mee te doen?

Als we samen laten zien wat we in huis hebben, profileren we ook onze beroepsgroep. Het is fijn als je ook een foto toevoegt. Hoe meer leden dat doen, hoe meer we de beroepsgroep een gezicht geven.

Je naam, organisatie en functieprofiel (bijvoorbeeld professional Werk) zijn in het LEER-register voor iedereen zichtbaar. Bij de overige informatie in het profiel bepaal je zelf wat je afschermt of alleen toont aan de andere geregistreerde BvK-leden. 

Louis Polstra

Erken De Kern van het Beroep

Bij het uitvoeren van de sociale wet- en regelgeving moet je voortdurend schipperen tussen de wet en de belangen van je cliënt, je werkgever en de lokale politiek. Toch wil je je werk in die uitdagende context zo goed mogelijk doen. De kern van het beroep zet op een rij wat professionals daarvoor in huis moeten hebben en wat het vak onderscheidt van andere beroepen binnen het sociaal domein. Deze eerste aanzet geeft professionals en de organisaties waarin ze werken houvast over rollen en taken. 
 
Lees verder