Ontwikkel jezelf

BvK-leden kunnen zich aanmelden voor het LEER-register. Je maakt hierin een persoonlijke profiel met jouw competenties. Je gebruikt de ontwikkelscan en maakt eventueel een keuze uit het ruime opleidingsaanbod. De BvK werkt nu aan een vervolg op het LEER-register: voor het einde van het jaar moet er een Beroepsregister komen.

Nu het LEER-register, straks het Beroepsregister

Jij én anderen maken met inschrijving in het LEER-register duidelijk dat je je vak en ontwikkeling serieus neemt. In 2020 gaat het LEER-register over naar een Beroepsregister. Je bepaalt zelf of je je voor het Beroepsregister inschrijft. 

In het Beroepsregister houd je jouw professionele ontwikkeling op peil. Dit gebeurt met registratiepunten. Je bent zelf verantwoordelijk voor het behalen van de registratiepunten: zo blijf je investeren in je vakbekwaamheid. Jouw waarde neemt toe voor je werkgever én op de arbeidsmarkt.

Straks wordt het Beroepsregister breed ingericht: voor alle uitvoerende professionals in het publieke domein. Dus: klantmanagers, schuldhulpverleners, Wmo- en jeugdconsulenten, re-integratiebegeleiders en casemanagers inburgering.

Je kunt het LEER-register gewoon blijven gebruiken en krijgt automatisch bericht of je over wilt stappen. Daarin worden de voorwaarden verder toegelicht.

Lees verder

De ontwikkelscan: weet wat je nodig hebt

Als geregistreerd lid kun je de ontwikkelscan doen. Hiermee breng je je expertise in kaart. Vervolgens kun je zelf bepalen hoe je jezelf wilt ontwikkelen.
Er zijn geen goede of foute antwoorden. De scan is een momentopname en is vooral bedoeld om je aan het denken te zetten over jouw mogelijkheden.

Lees verder

Wie zitten er in het LEER-register?

Wil jij, professional in het sociaal domein, jezelf zichtbaar maken als lerende professional en bijdragen aan de erkenning van het vak van klantmanager? Meld je dan gratis aan voor het LEER-register. Bekijk welke professionals je al zijn voorgegaan!

Leden in het LEER-register

Laat jezelf zien in het LEER-register

 
Jezelf ontwikkelen is je vak ontwikkelen. Door deel te nemen aan het LEER-register laat je je kennis en expertise aan iedereen zien. Waar ben jij goed in? Waarvoor kunnen anderen je raadplegen? Vind je het leuk om aan een landelijk project of initiatief mee te doen?

Als we samen laten zien wat we in huis hebben, profileren we ook onze beroepsgroep. Het is fijn als je ook een foto toevoegt. Hoe meer leden dat doen, hoe meer we de beroepsgroep een gezicht geven.

Je naam, organisatie en functieprofiel (bijvoorbeeld professional Werk) zijn in het LEER-register voor iedereen zichtbaar. Bij de overige informatie in het profiel bepaal je zelf wat je afschermt of alleen toont aan de andere geregistreerde BvK-leden. 

Louis Polstra

Erken De Kern van het Beroep

Bij het uitvoeren van de sociale wet- en regelgeving moet je voortdurend schipperen tussen de wet en de belangen van je cliënt, je werkgever en de lokale politiek. Toch wil je je werk in die uitdagende context zo goed mogelijk doen. De kern van het beroep zet op een rij wat professionals daarvoor in huis moeten hebben en wat het vak onderscheidt van andere beroepen binnen het sociaal domein. Deze eerste aanzet geeft professionals en de organisaties waarin ze werken houvast over rollen en taken. 
 
Lees verder