Training positiviteit als opmaat voor participatie

Als klantmanager voor statushouders moet je soms voorzichtig en enigszins omslachtig te werk gaan. Zeg bijvoorbeeld niet tegen een man uit het Midden-Oosten dat hij moet werken aan zijn zelfvertrouwen, want daaraan mankeert niets!

In een nieuw land een nieuw bestaan opbouwen zonder (in eerste instantie) de taal te beheersen valt niet mee. Veel statushouders kampen daarnaast met stress door ervaringen in oorlogsgebied en stress over familieleden die daar nog wonen. Het vertrouwen in het eigen kunnen wordt daardoor behoorlijk aangetast, en blijkt soms heel diep in een mens weg te zinken.

In Utrecht hebben we daarom een training ‘Positiviteit’ opgezet, waarin we tips behandelen om je zelfvertrouwen weer op te vijzelen. In een periode van 6 weken volgen de deelnemers een programma met diverse werkvormen waarin het zelfvertrouwen weer wordt opgebouwd en hersteld. We doen allerlei spelletjes, eten taart en gaan met elkaar in discussie. Iedereen is er enthousiast over,  en iedereen vindt in de training wel iets van zijn of haar gading. Dit sterkt echt! Inmiddels geven we de training alleen aan  vrouwen. Toen we bij toeval een groep kregen met alleen dames, merkten we dat er veel meer werd gedeeld. Vrouwen zijn veel opener.

Het lijkt een kleine stap, maar het is wel degelijk een goede beweging richting de arbeidsmarkt.


Over de schrijverIngeborg Robijn

Ingeborg Robijn is werkmatcher Statushouders bij de gemeente Utrecht. Ze kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak waarbij ze uitgaat  van de kracht van de bijstandsgerechtigden zelf. Bijzonder is de inmiddels jarenlange samenwerking met “haar” tolk Arabisch. Ze versterken elkaar ten gunste van veel statushouders die met hervonden zelfvertrouwen gaan bouwen aan een zelfstandig bestaan in Nederland.