Regionale kennisateliers Werk en Inkomen

Wat hebben we in de dagelijkse praktijk aan kennis over onderwerpen als re-integratie en schuldhulpverlening? Nieuwe inzichten worden nog vaak niet gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Maar ze zijn ook lang niet altijd op de praktijk toegesneden. Dat kan beter! De Kennisateliers gaan daaraan bijdragen.

Bij het zoeken naar werk en het verminderen van schulden en armoede lopen sommige mensen tegen complexe problemen aan. De ondersteuning van deze mensen bij het oplossen van hun problemen vraagt vaak veel van professionals. Tijdens de kennisateliers Wat werkt in jouw praktijk? gaan professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers op basis van nieuwe inzichten samen zoeken naar effectieve werkwijzen die in de praktijk toepasbaar zijn. 

Nieuwe ideeën opdoen – gebruik maken van inzichten uit recent onderzoek – kennis uit praktijk en wetenschap delen – ervaringen uitwisselen met mensen uit andere gemeenten

Meer informatie en aamelden

Vol is vol
De kennisateliers zijn gratis toegankelijk. Daarbij geldt dat wie zich het eerst inschrijft, de meeste kans maakt om mee te kunnen doen. De kennisateliers zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen uit de lokale praktijk en het beleid. Voor medewerkers van kennisinstellingen is beperkt plaats.

Verslag in woord en beeld
Rond de kennisateliers wordt een digitaal magazine gemaakt dat elke deelnemer krijgt toegestuurd. Zowel vooraf als na afloop van elk kennisatelier komen in dit magazine nieuwe interviews, filmpjes en foto’s. Dat betekent dat tijdens de kennisateliers foto’s en filmopnamen worden gemaakt. Als je niet herkenbaar in beeld wilt komen, kun je dit bij binnenkomst aan de organisatie melden.

Kennisprogramma Vakkundig aan het werk
De kennisateliers zijn onderdeel van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk. In dit programma staan 5 thema’s centraal die ook tijdens de kennisateliers aan bod komen: re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding, integraal werken, methodisch werken, werk voor vergunninghouders. Het kennisprogramma wordt op verzoek van het ministerie van SZW uitgevoerd door ZonMw in nauwe samenwerking met Divosa, VNG, UWV en het ministerie van VWS. Het is onderdeel van een bredere beweging in de sector Werk en Inkomen om meer methodisch en gebaseerd op wetenschappelijke inzichten te werken.