LEER-register, ontwikkelscan, wat houdt dat nou eigenlijk in?

De laatste maanden heb je veel nieuwe termen langs zien komen op de website van de BvK. LEER-register, ontwikkelagenda en nu de ontwikkelscan... Maar wat is het nu precies? En hoe verhouden de 3 zich tot elkaar? We leggen graag uit hoe het nou precies zit.

Het LEER-register: profilering en zichtbaarheid als professional

Het LEER-register is een online platform met instrumenten van en door klantmanagers om het leren als professional en binnen de gemeentelijke organisatie een stimulans te geven. Het LEER-register van de BvK helpt de professional in het sociaal domein om zichzelf zichtbaar te maken als lerende professional en een persoonlijk ontwikkelpad te maken in de snel veranderende wereld van het sociaal domein. 

Het LEER-register is een manier om in contact te komen en te blijven met collega’s in het land. Je kunt elkaar online opzoeken op expertise en ervaringen uitwisselen. Je maakt jezelf zichtbaar op onderdelen waarop je kennis en expertise hebt. Het gaat tegenwoordig vaak over het benutten en inzetten van je talenten en op deze manier kun je zelf laten zien waar je goed in bent en waarop je bevraagd wilt worden. 

Saskia Schrijver, verantwoordelijk voor de technische kant van de ontwikkelscan:

Hoe gaaf is het wanneer je een collega in Meppel kunt helpen terwijl je eigen standplaats Terneuzen is?

De ontwikkelscan: test jezelf

De ontwikkelscan is een instrument om je eigen expertise en gewenste ontwikkeling in kaart te brengen. De ontwikkelscan bestaat uit een zelftest, een vragenlijst waarmee je jouw kennis en kunde in kaart brengt. Het gaat niet over goed of slecht. Het is een momentopname om te zien waar je staat in je vak, welke taken je beheerst en welke competentie je wilt (door)ontwikkelen. Het uitgangspunt van de ontwikkelscan is ‘ De kern van het beroep’, opgesteld door Louis Polstra, lector van de Hanze Hogeschool in Groningen. 

In de waan van de dag en de hectiek ben je vooral bezig met de klant. De ontwikkelscan is een cadeau voor en aan jezelf. Het helpt je na te denken over de dingen die je doet en hoe je ze doet. 

Dorothee Beens, ambassadeur van het LEER-register en mede ontwikkelaar van de ontwikkelscan:

Het is een cliché, je kunt pas voor een ander zorgen als je goed voor jezelf zorgt. Maar het is wel waar, zorg dus goed voor jezelf als professional.

De ontwikkelagenda: groeien in je vak

Als je de ontwikkelscan hebt gedaan, heb je een goed idee waar je staat in je ontwikkeling als professional. Maar wat dan? Hoe ontwikkel jij je verder? Naast de ontwikkelscan is er ook een ontwikkelagenda. In de ontwikkelagenda staan opleidingen, dit aanbod wordt in de (nabije) toekomst verder uitgebreid met andere opleidingen en events maar ook met andere ontwikkelperspectieven zoals intervisie en de mogelijkheid om bij te dragen in landelijke en/of regionale projecten. Jezelf ontwikkelen kan op zoveel manieren. De kunst is om dat er uit te halen wat bij je past en wat voor jou op dit moment handig is.

Hoe gebruik je de ontwikkelscan en de ontwikkelagenda? 

Persoonlijk profiel

Bij aanvang heb je een profiel gemaakt. Deze kan je nu uitbreiden met je persoonlijke ontwikkelagenda. Door de resultaten van de scan te matchen met de opleidingsagenda ontstaat een voorstel op maat. Gedane activiteiten kun je vervolgens invullen in de leeractiviteiten. Zo ontstaat je persoonlijk profiel met ontwikkelplan. 

Deze is en blijft van jou en kun je gebruiken zoals jij dat wilt. Ook al ga je ergens anders werken. Je kunt je eigen ontwikkeling en je eigen loopbaan op de lange termijn monitoren. Je kunt de ontwikkelscan en de ontwikkelagenda gebruiken om je voor te bereiden op een functioneringsgesprek. Of om je eigen ambities bespreekbaar te maken binnen je organisatie, bijvoorbeeld als je een opleiding wilt gaan volgen. 

De ontwikkelscan is net als het LEER-register steeds in ontwikkeling. Er komen binnenkort nog meer profielen bij als ook wordt het verder geoptimaliseerd. Dit gebeurt door, en samen met, 14 ambassadeurs, die bijna 40 gemeenten vertegenwoordigen.

Beoordelingsinstrument: hoe je bijdraagt aan de doorontwikkeling en erkenning van ons vak

En dat is nog niet alles. Want als je gebruik maakt van een activiteit uit de ontwikkelagenda dan willen we graag dat je daarover een beoordeling geeft. Net zoals dat je dat doet wanneer je uit eten gaat of een boek besteld. Het verschil is alleen dat dit gebruikt wordt om de activiteiten te verbeteren om daarmee bij te dragen aan de doorontwikkeling en erkenning van het vak. Kortom, hiermee draag je bij en heb je invloed op de wijze waarop we samen ons vak vormgeven en aanpassen voor de toekomst!