Laat uitvoerend professionals hun werk doen

Positief dat het kabinet mensen in de Participatiewet extra aandacht wil geven. Het is ook toe te juichen dat het dan niet alleen om werk hoeft te gaan. De BvK betwijfelt het nut van het stellen van een norm voor het aantal contactmomenten: het kan een doel op zich worden. Geef vooral de uitvoerend professional meer ruimte en middelen om hun werk te kunnen doen. Dat is de kern van de BvK-reactie op de internetconsultatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wijziging Participatiewet. 


Rondetafel

De BvK heeft de reactie op deze internetconsultatie gebaseerd op de signalen uit het Rondetafelgesprek Participatiewet met uitvoerend professionals. Zij vinden dat ze er alles uit moeten halen om burgers zo goed mogelijk te helpen. Tegenprestaties zoals ze nu worden gedefinieerd, vinden ze een slecht plan. Mensen zien en hen desnoods helpen met zorg: ja! Er moet meer over domeinen heen worden gewerkt. Het belangrijkste punt is eigenlijk dat uitvoerend professionals vanuit vertrouwen moeten kunnen werken en dan doelen ze ook op het vertrouwen vanuit managers en leidinggevenden. Dit alles moet niet afhankelijk zijn van eigen initiatief maar hoort een gemeentelijk verhaal te worden. 


Middelen voor werknemers

De conclusie die de deelnemers aan het Rondetafelgesprek trokken, deelt de BvK van harte: de Participatiewet is zo slecht nog niet als uitvoerend professionals maar hun werk kunnen doen en ook burgers in staat worden gesteld om meer eigen regie te nemen.