Evelien Meester over de meerwaarde van bloggen

Evelien Meester (Stimulansz) is een van de bloggers op de website van de BvK. We stelden haar enkele vragen over bloggen in het algemeen. Over de meerwaarde van bloggen, de voorwaarden waar een goede blog aan moet voldoen en wat ze wil realiseren met haar blogs. "Ik hoop dat mensen aan het denken worden gezet om hun eigen visie te vormen of om hun visie aan te scherpen."

foto Evelien Meester1. Wat is volgens jou de meerwaarde van blogs?

"In trainingen en kennisbanken geeft Stimulansz zoveel mogelijk objectieve informatie. Wat staat er over dit onderwerp in de wet en in jurisprudentie? Welke (denk)stappen moet je zetten om tot een antwoord te komen? Met die informatie kan de professional een eigen mening vormen of een eigen besluit nemen. In een blog kan ik mijn eigen visie geven. Wat denk ik dat werkt? Wat is volgens mij de beste route tot een bepaalde oplossing? Op die manier hoop ik mensen te inspireren om op een andere manier te kijken naar de wereld."

2. Wat wil je realiseren met je blogs?

"Mijn ambitie is om mensen anders te laten kijken naar de wereld. Hoe zou het anders kunnen? Ik hoop dat mensen aan het denken worden gezet om hun eigen visie te vormen of om hun visie aan te scherpen. Het is zeker niet mijn bedoeling dat iedereen het met me eens is, wel dat anderen worden geprikkeld."

3. Waar moet een goede blog aan voldoen?

"Een blog moet mensen informeren en inspireren. En moet tegelijkertijd ook prettig leesbaar zijn en slechts één onderwerp bespreken."

4. Heb je een tip voor de uitvoerende professional die ook gaat bloggen?

"Schrijf over een onderwerp dat je bezighoudt. Natuurlijk kun je inspelen op de actualiteit, maar dat hoeft niet. Als je heel warm loopt voor een bepaald onderwerp en daar een mening over hebt, schrijf daar dan over!"

Naar de blogs

Benieuwd naar een blog van Evelien en van anderen? Je leest ze op www.debvk.nl