Ben jij een veranderfonteintje?

Het kan niemand zijn ontgaan dat gemeenten de laatste jaren erg zijn veranderd. Maar hoe zijn die veranderingen eigenlijk tot stand gekomen? Thijs Homan onderzocht dat in opdracht van het AenO-fonds en trok ook enkele conclusies over en voor de rol van professionals. De BvK is benieuwd of jullie het beeld van Homan herkennen. Discussieer mee!

Homan noemt degenen die verandering in gang zetten veranderfonteintjes. Zij geven hun initiatieven sexy namen om ze aantrekkelijk te maken, bouwen heterogene netwerken en balanceren verschillende belangen. Andere professionals nemen door de stagnerende veranderingen de vrijheid om zich bezig te houden met de dingen die ze zelf belangrijk en interessant vinden. Ten slotte zijn er ook professionals die afhaken. Ze nagaan wel naar  bijeenkomsten die over verandertrajecten worden georganiseerd, maar nemen er toch afstand van.

Veranderprojecten
Uit Homans onderzoek blijkt dat doelen van formele veranderprojecten bij gemeenten meestal niet behaald worden. Gemeentelijke professionals zijn aan de ene kant ‘slachtoffer’ van de continue verandertrajecten. Aan de andere kant gebruiken ze die als aanleiding en legitimering om zelf in het klein en onder de radar dingen te gaan veranderen, al dan niet met succes.

Laat van je horen!
Herken jullie het beeld van Homan over de drie soorten reacties van professionals op verandertrajecten? Ben je zelf een veranderfonteintje? Hoe zorg je dat jouw initiatief wel werkt? Hoe kan de BvK daarbij helpen? Een mooi onderwerp om over door te  discussiëren op de community.


 Meer weten over het onderzoek?  Lees De Veranderende Gemeente (pdf, 2,45 MB)