april 2020

01

Rondetafelgesprek 2: Zorgplicht onder druk en gebrek aan sturing

En weer zijn de opbrengsten van het online BvK-Rondetafelgesprek dat gisteren werd gehouden opmerkelijk! Tijdens deze tweede editie werd het schrijnend genoemd dat de brede zorgplicht enorm onder druk staat, mede doordat er geen direct contact tussen gemeente en burger is. ‘Als het vermoeden van huislijk geweld bestaat, komen we nu lastiger of niet langs de vermoedelijke geweldpleger in het gezin. We maken ons er ernstig zorgen over’, meldde een klantmanager van een grote gemeente. Ook het sluiten van SW-bedrijven is voor die medewerkers extra moeilijk en daar is oog voor. Iedereen worstelt met regelingen (voor bedrijven en zzp’ers) die door deze coronacrisis in het leven zijn geroepen. Er is grote behoefte aan sturing.

Lees meer >

maart 2020

27

Online Rondetafelgesprek BvK laat nood bij klantmanagers zien

Een aanzienlijk deel van de zzp’ers die bij gemeenten werken, is hun arbeidsbestaan niet zeker. Klantmanagers en andere uitvoerend professionals krijgen weinig begeleiding bij een andere manier van digitaal (en thuis) werken. Dat heeft consequenties voor henzelf, maar ook voor burgers die zich melden. Veel re-integratietrajecten staan nu onder druk. Uitvoerders tasten vaak in het duister bij de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Dat zijn de signalen die deelnemers aan het eerste online BvK Rondetafelgesprek ‘Samen sterk in de coronacrisis’ hebben afgegeven. Bij het volgende Rondetafelgesprek op 31 maart hoopt de BvK nog meer signalen op te halen.

Lees meer >
19

Rondetafelgesprek 'Samen sterk in de coronacrisis'

De BvK houdt op dinsdag 31 maart om 14.00 uur een tweede online Rondetafelgesprek ‘Samen sterk in de coronacrisis’. Vanuit de BvK zien we dat iedereen worstelt met de vraag wat nu goed is om te doen. Tijdens dit tweede Rondetafelgesprek komen allerlei vragen en tips aan bod over werken in tijden van deze coronacrisis. Het eerste online Rondetafelgesprek op 24 maart was al heel snel vol. De ervaringen uit dit gesprek worden meegenomen op 31 maart.

Lees meer >
17

Houd oog voor kwetsbare mensen!

In deze coronacrisis gaan geautomatiseerde maatregelen en beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon door. De hulpverlening wordt door beperking van sociale contacten minimaal. Het risico bestaat dat kwetsbare mensen, onder wie ook mensen met een beperking, in grote financiële problemen terecht komen. De Landelijke Armoedecoalitie doet een brede oproep om rekening te houden met deze groep en maatregelen aan te passen. De BvK ondersteunt de uitgangspunten van de Armoedecoalitie.

Lees meer >
16

Zorgen en werken in tijden van coronacrisis

De maatregelen van het kabinet om in Nederland de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, zorgen ervoor dat werken lastig is en dat voor veel mensen hun baan op de tocht komt te staan. De BvK hoort vanuit klantmanagers, schuldhulpverleners en andere uitvoerend professionals zorgen voor de toekomst.

Lees meer >

februari 2020

21

Professionalisering noodzaak voor slagen P-wet

Een deel van de mensen binnen de Participatiewet voelt zich slecht behandeld, gekleineerd en zelfs bedreigd, zo kwam deze week naar buiten. Dit gebeurde vlak voor het Rondetafelgesprek Evaluatie van de Participatiewet op 20 februari 2020 in de Tweede Kamer. Daar is herhaaldelijk vermeld dat het werk van klantmanagers en andere uitvoerend professionals erg belangrijk is. Professionalisering is wel noodzakelijk. De BvK is het hiermee eens.

Lees meer >
13

Blog voorzitter & directeur: doen wat nodig is

John van der Starre (voorzitter) en Ido van der Meulen (directeur) werken 9 maanden met elkaar samen voor de BvK. Tijd voor een tweegesprek om de balans op te maken en vooruit te kijken.

Lees meer >

januari 2020

27

Laat uitvoerend professionals hun werk doen

De BvK stelt in haar reactie op de internetconsultatie Wijziging Participatiewet dat het stellen van een norm voor het aantal contactmomenten met bijstandsgerechtigden een doel op zich kan worden. Geef vooral de uitvoerend professional meer ruimte en middelen om hun werk te kunnen doen.

Lees meer >