maart 2020

27

Online Rondetafelgesprek BvK laat nood bij klantmanagers zien

Een aanzienlijk deel van de zzp’ers die bij gemeenten werken, is hun arbeidsbestaan niet zeker. Klantmanagers en andere uitvoerend professionals krijgen weinig begeleiding bij een andere manier van digitaal (en thuis) werken. Dat heeft consequenties voor henzelf, maar ook voor burgers die zich melden. Veel re-integratietrajecten staan nu onder druk. Uitvoerders tasten vaak in het duister bij de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Dat zijn de signalen die deelnemers aan het eerste online BvK Rondetafelgesprek ‘Samen sterk in de coronacrisis’ hebben afgegeven. Bij het volgende Rondetafelgesprek op 31 maart hoopt de BvK nog meer signalen op te halen.

Lees meer >

januari 2020

27

Laat uitvoerend professionals hun werk doen

De BvK stelt in haar reactie op de internetconsultatie Wijziging Participatiewet dat het stellen van een norm voor het aantal contactmomenten met bijstandsgerechtigden een doel op zich kan worden. Geef vooral de uitvoerend professional meer ruimte en middelen om hun werk te kunnen doen.

Lees meer >

november 2019

28

Uitvoerders kunnen het verschil maken in de Participatiewet

De SCP-evaluatie van de Participatiewet loog er niet om. Onjuiste aannames, verkeerde financiële prikkels en het is nog steeds veel te ingewikkeld. “Laten we toch iets meer de tijd nemen om beleid te toetsen aan de uitvoerbaarheid in de praktijk”, verzuchtte SCP-directeur Putters bij Nieuwsuur. Ook de BvK wil dat beleidsmakers luisteren naar hun collega’s in de uitvoering: bij de evaluatie van beleid én bij de totstandkoming ervan. Maar laten we niet meteen in paniek de Participatiewet bij het oud vuil zetten!

Lees meer >
19

BvK: professionals te weinig ruimte voor uitvoering Participatiewet

Volgens het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) zijn de ambities van de invoering van de Participatiewet onvoldoende gerealiseerd. Gemeenten bieden de uitvoering te weinig armslag om ‘moeilijke gevallen’ te helpen. De BvK roept uitvoerende professionals op om te melden of zij zich herkennen in het rapport. Daarnaast wil de BvK graag weten wat er nodig is om hun werk beter te doen.

Lees meer >

oktober 2019

09

'Invoering WAB: kwetsbare groepen krijgen het moeilijker'

Miljoenen tekort dreigen door toename bijstandsuitkeringen

Lees meer >