maart 2020

17

Houd oog voor kwetsbare mensen!

In deze coronacrisis gaan geautomatiseerde maatregelen en beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon door. De hulpverlening wordt door beperking van sociale contacten minimaal. Het risico bestaat dat kwetsbare mensen, onder wie ook mensen met een beperking, in grote financiële problemen terecht komen. De Landelijke Armoedecoalitie doet een brede oproep om rekening te houden met deze groep en maatregelen aan te passen. De BvK ondersteunt de uitgangspunten van de Armoedecoalitie.

Lees meer >