maart 2020

19

Rondetafelgesprek 'Samen sterk in de coronacrisis'

De BvK houdt op dinsdag 31 maart om 14.00 uur een tweede online Rondetafelgesprek ‘Samen sterk in de coronacrisis’. Vanuit de BvK zien we dat iedereen worstelt met de vraag wat nu goed is om te doen. Tijdens dit tweede Rondetafelgesprek komen allerlei vragen en tips aan bod over werken in tijden van deze coronacrisis. Het eerste online Rondetafelgesprek op 24 maart was al heel snel vol. De ervaringen uit dit gesprek worden meegenomen op 31 maart.

Lees meer >
16

Zorgen en werken in tijden van coronacrisis

De maatregelen van het kabinet om in Nederland de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, zorgen ervoor dat werken lastig is en dat voor veel mensen hun baan op de tocht komt te staan. De BvK hoort vanuit klantmanagers, schuldhulpverleners en andere uitvoerend professionals zorgen voor de toekomst.

Lees meer >

juli 2019

05

Nieuw wetsvoorstel gepresenteerd met inbreng BvK

De werkgroep Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB) heeft meegewerkt aan een nieuw wetsvoorstel om fraude met buitenlands vermogen tegen te gaan. De BvK is daarbij betrokken en heeft geadviseerd bij het tot stand komen van de wetgeving. In de werkgroep zitten verder het ministerie van SZW, ...

Lees meer >

juni 2019

03

16-21 september: Week van de loopbaan

In de week van 16 tot en met 21 september 2019 openen loopbaanprofessionals en jobcoaches hun deuren voor alle belangstellenden met een loopbaanvraag. Een initiatief van Noloc waarbij werkenden, werkzoekenden én werkgevers in de gelegenheid worden gesteld om gratis en vrijblijvend advies in te winnen ...

Lees meer >

april 2019

03

Ben jij een veranderfonteintje?

Het kan niemand zijn ontgaan dat gemeenten de laatste jaren erg zijn veranderd. Maar hoe zijn die veranderingen eigenlijk tot stand gekomen? Thijs Homan onderzocht dat in opdracht van het AenO-fonds en trok ook enkele conclusies over en voor de rol van professionals. De BvK ...

Lees meer >