Standaard voor vakvolwassenheid

De Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers is ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de re-integratiedienstverlening. De standaard bestaat uit een beschrijving van de primaire taken van een klantmanager en de competenties die daarbij nodig zijn.

De standaard kent drie niveaus: basis, vakbekwaam en vakvolwassen. De standaard bestaat uit een omschrijving per niveau van taken en competenties. De klantmanager kan met de standaard de eigen kwaliteit en ontwikkeling als professional in kaart brengen. Voor de leidinggevende kan de standaard een leidraad zijn binnen de cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Daarnaast kan de standaard onder meer gebruikt worden ten behoeve van het maken van een ontwikkelings- of selectieassessment en voor het vaststellen van eindtermen van hbo-opleidingen.

Cover Standaard voor vakvolwassenheid

Download