Kern van het Beroep

Nederland telt zo’n 6.000 klantmanagers Werk en Inkomen. Er bestaan echter grote onderlinge verschillen in rollen en taken. Wat maakt de klantmanager tot een uniek beroep? En waar staat de klantmanager eigenlijk voor? In de notitie ‘De kern van het beroep van klantmanager’ gaan auteurs Louis Polstra en Hanneke Bakker op zoek naar de beroepsidentiteit van de klantmanager.

Globaal gezien heeft de klantmanager vijf rollen:

  1. Onderzoekend – de klantmanager onderzoekt de vraag van de burger en betrekt daarbij alle levensdomeinen
  2. Ondersteunend – de klantmanager begeleidt op basis van bewezen effectieve methoden de burger om zijn situatie zelf te verbeteren
  3. Samenwerkend – de klantmanager werkt samen met andere professionals
  4. Monitorend – de klantmanager volgt de voortgang van het proces van de burger en stelt dit waar nodig bij.
  5. Lerend – de klantmanager evalueert zijn eigen handelen en ontwikkelt zich voortdurend. Dit is nodig in een continu veranderend werkveld (o.a. door landelijke en lokale politiek)

Cover De Kern van het Beroep

Download