Louis Polstra: Je bent nooit te goed opgeleid om te leren

Het LEER-register stimuleert werken aan je employability

7 februari is het zo ver. Dan krijg ik mijn diploma van de opleiding begeleidingskunde en mag ik me officieel supervisor en coach noemen. Toen ik me 3 jaar geleden aanmeldde vond iedereen het maar vreemd dat ik daar als lector Arbeidsparticipatie aan wilde beginnen. Het werd niet uitgesproken, maar velen vonden de opleiding niet passen bij mijn statuur als lector. Ik heb toch doorgezet omdat ik mijn arsenaal aan kennis en vaardigheden wilde uitbreiden. De opleiding biedt me de kans om naast mijn werk als lector ook aan de slag te gaan als supervisor en coach. Ik heb heel veel geleerd. Volgens mijn collega lector Duurzaam HRM investeerde ik zo in mijn employability. En employability is ook waar het om gaat bij het LEER-register.

Sociale zekerheidsland in beweging
De afgelopen 20 jaar buitelde in sociale zekerheidsland en aanpalende de ene ontwikkeling over de andere. De Wajong veranderde, de Wet inburgering kwam en ging, de Wet investeren in jongeren werd ingevoerd en ging op in de Wet werk en bijstand. De Participatiewet integreert meerdere wetten en doelgroepen. Landelijk beleid werd lokaal beleid. Ging de ene gemeentecoalitie voor de ondernemers, de andere stelde de werkloze jongeren centraal. Armoede en schulden staan nu volop in de politieke belangstelling. Al deze zaken hebben invloed om het werk als klantmanager sociale zekerheid. Bovendien streven sommige gemeenten naar zo veel integratie in het sociale domein dat daar het hele beroep klantmanager diffuus wordt. De vraag is overigens of dat wel een blijvende trend is.

Aansluiten bij de vraag van de markt

Hoe dan ook, wie terugkijkt en vandaaruit naar de toekomst kan niet anders concluderen dat taken, doelgroepen en functies aan veranderingen onderhevig zijn. Een klantmanager moet dus van vele markten thuis zijn om de boot niet te missen. Wie zich nu bijvoorbeeld heeft laten scholen in de ondersteuning van inburgeraars weet dat die taak verdampt als de instroom van vluchtelingen afneemt. Door zelf te investeren in scholing in de breedste zin van het woord blijft een klantmanager aangesloten bij de vraag van de markt. Dat is zorg dragen voor de eigen employability.


Eigen verantwoordelijkheid nemen
Het LEER-register is een omgeving die uitnodigt om te werken aan je employability. Er zijn profielen opgenomen van functies die in de toekomst interessant voor een klantmanager kunnen zijn. In tegenstelling tot de traditionele beroepsregisters zet het namelijk geen piketpaaltjes om het beroep af te schermen van andere functies. Dat is niet meer van deze tijd waarin alles vluchtig is. Het LEER-register is juist open en flexibel en probeert te anticiperen op signalen uit het beroepsveld. Maar het is en blijft een leeromgeving. Het leren zelf is ieders eigen keuze en verantwoordelijkheid. Net zoals het mijn keuze was om te investeren in het aanleren van supervisie en coaching.

Louis PolstraLouis Polstra is lector Arbeidsparticipatie aan het Marian van Os Centrum van Ondernemerschap Van de Hanzehogeschool Groningen. Hij wijdt zich al meer dan een decennium aan onderzoek en onderwijs op het gebied van de professionalisering van de dienstverlening aan kwetsbare burgers op de arbeidsmarkt. En hij zet zich in voor de ontwikkeling van het vak van klantmanager. Als partner en adviseur van de BvK denkt hij mee over standaarden en beroepsprofielen en het platform van het LEER-register.