Voorpremière De Schuldmachine

Voorpremière documentaire inclusief inspirerend en interactief programma.

Ga samen met hoofdrolspelers, documentairemaker en met elkaar aan de slag om de wereld van de schuldhulpverlening te verbeteren!

de schuldmachineDe film De Schuldmachine toont hoe problematische schuld jongeren gevangen houdt. Aan de hand van de schulddossiers van drie jong volwassenen uit Amsterdam Zuidoost wordt in de film duidelijk wat het belang is van een persoonlijke aanpak en het verhaal achter de schulden om jongeren te helpen regie terug te nemen over hun toekomst.

Onze gids in de schuldmachine is Willem Los, zijn leven lang al manager debiteurenbeheer en sinds enkele jaren vrijwilliger bij ONSbank. 

Dat is een kunstenaarsinitiatief dat met een persoonlijk en artistiek leertraject en schuldrust jongeren een nieuw perspectief biedt op zichzelf en hun leefwereld om zelf oplossingsgericht aan hun toekomst te kunnen werken.


Met Willem ontdekken we hoe door de verregaande digitalisering in Nederland mensen anonieme bsn-nummers zijn geworden. Hoe makkelijk je gevangen raakt in een ondoorgrondelijk systeem waarmee de schuldenindustrie krankzinnig veel geld verdient maar mensen steeds verder in de problemen komen.

Hoe komen we eruit?

We beogen met de film alle stakeholders bij deze problematiek aan te spreken om het verhaal achter schuld, een integrale blik en het maatschappelijk resultaat van het systeem dichter bij het beleid en de uitvoering te brengen.

Een aangrijpende spiegel voor iedereen; van burger tot bestuurder, van praktijk tot beleid.

Aanmelden

Meld je alvast aan o.v.v. ochtend of middag, door een mail te sturen naar: stephanieschols@burgerkrachtlimburg.nl

  • 09:00-13:00 uur schuldhulpverleners
  • 13:30-17:30 uur ervaringsdeskundigen/vrijwilligers/ betrokken burgers

Deelname is gratis.

vooraankondiging