Simpel switchen: meedoen vanuit de lerende praktijk (regio West)

Herken jij knelpunten die steeds terugkomen in je werk? Denk je wel eens; daar is die klant weer? Voel je soms ook die onmacht om tot een oplossing te komen? Doe je mee?  Kom dan op deze bijeenkomst samen concrete oplossingen uitwerken.

overleg

Leer met een klein groepje collega’s uit verschillende disciplines in een intensieve sessie je rol in het brede sociaal domein beter in te vullen. Aan de hand van ingebrachte casussen en knelpunten ga je aan de slag met de driehoek van:

  • professional, klant en kennis, 
  • methodisch en evidence based, 
  • de omgekeerde toets.

Samen casussen ontwarren

Je gaat samen zoeken naar oplossingen die je niet kent. Of nog niet kan benoemen. Casussen ontwarren waarbij zoveel speelt dat je niet weet waar te beginnen. Hoe pak je dat op? Wat is er nodig? Welke competenties en methodes zet je in? Hoe kunnen we elkaar helpen?

Om de workshops zo praktisch mogelijk maken, is het mogelijk om je eigen praktijk ervaringen in te brengen. Stuur praktijkvoorbeelden twee dagen voor de bijeenkomst naar anja.arends@yacht.nl en dan worden deze besproken. 

Lef, verantwoordelijkheid en effectiviteit

In de bijeenkomst benoemen we de opgehaalde knelpunten en oplossingen: manieren om onmacht samen weg te nemen. Door de casuïstiek krijg je inzicht in methoden en het beïnvloedingsproces. Wij denken na over het delen en borgen van de uitkomsten van deze workshops.

Voor wie

De bijeenkomst is voor iedereen die mensen ondersteunt om mee te doen. Zoals professionals Werk en Inkomen, Activering, Wmo en Jeugd (gespecialiseerd in de overgang 18- naar 18+), wijkconsulenten, re-integratiebegeleiders en arbeidsdeskundigen.

Deze bijeenkomsten organiseren we samen met Stimulansz in het kader van spoor 4 van Simpel Switchen en in het kader van het programma De lerende praktijk. 


Simpel switchen in het kort

Het doel van Simpel Switchen is dat mensen makkelijker stappen zetten op de arbeidsmarkt. Dat drempels worden weggenomen en de overgang versoepelt tussen dagbesteding, beschut werk en werken op basis van doelgroepenregister.

Divosa neemt het voortouw voor de acties in de sporen 1 en 2 en het ministerie SZW voor die in de sporen 3 en 4. Uiteraard blijven ze hierbij andere partijen betrekken, zoals de BvK, Stimulansz en ervaringsdeskundigen. Meer informatie over het programma vind je hier

Aanmelden

Simpel switchen: meedoen vanuit de lerende praktijk (regio West)
13 september 2019

Ben je lid van de BvK, klik op inloggen om je aan te melden.
Geen lid van de BvK? Vul dan je persoonsgegevens hieronder in om je aan te melden.

Inloggen

Persoonsgegevens

Vul je persoonsgegevens in.

Overig