Samen voor ELKAAR – statushouders

Statushouders: Wat is de sleutel tot succesvolle uitstroom?

Klantmanagers hebben het beste voor met statushouders en proberen een goede relatie met hen op te bouwen. Maar maakt dat de arbeidstoeleiding voor deze doelgroep ook succesvol? Daarover ging het kennisatelier onder de titel ‘Communicatie bij arbeidstoeleiding tussen gemeenten en cliënten met een migratieachtergrond’. Tijdens die bijeenkomst op  6 december 2018 werden uitkomsten uit een literatuurstudie en interviews gepresenteerd. Er blijkt nog het nodige te schorten aan de interactie met  klantmanagers. Voorbeelden daarvan zijn misverstanden als gevolg van taal- en culturele verschillen, organisatorische problemen en cliënten die nogal eens ervaren dat ze snel een stempel ongemotiveerd of kansarm krijgen. Hoe kan dat? Werken we niet methodisch genoeg? Heeft onze empathie te lijden onder onze werkdruk?

Geef input voor een betere aanpak

Het kennisatelier vormt de aanleiding om het onderwerp statushouders op de agenda van de BvK te zetten. Wil je meer weten over wat er is besproken op het kennisatelier? En wil je kennis en ervaringen uitwisselen voor meer succes in de arbeidsmarktoeleiding bij deze doelgroep? 


Kom dan naar deze bijeenkomst.  De volgende vragen komen aan de orde:

  • Welke verschillende aanpakken zijn er?
  • Welke aanpak leidt tot succesvolle begeleiding of uitstroom? 
  • Welke eisen stelt een effectieve aanpak aan ons als professionals? 
  • Welke aanvullende kennis,  opleidingen en trainingen zijn daarvoor nodig? Zijn die voldoende beschikbaar?
  • Als maatwerk en aandacht werkt voor deze groep, waar moet dat dan aan voldoen?
De BvK organisieert deze bijeenkomst samen met Mariska de Winter, die de BvK heeft vertegenwoordigd bij het kennisatlier.

Programma

09.00  Inloop
09.30  Opening en inleiding
09.45  Voorstelronde met de highlights van ieders aanpak
10.45   Korte pauze
11.00   Discussie aan de hand van stellingen
11.45   Conclusies over wat werkt en wat kan beter?
12.00  Afstemmen vervolg en afsluiting

Samen voor ELKAAR is een nieuwe activiteit van de BvK.

Steeds vaker krijgen we als beroepsvereniging van professionals de vraag om leden af te vaardigen om hun praktijkervaring in te brengen op het gebied van actuele vraagstukken of (voorgenomen) wetten en regels: wat vinden wij als professional haalbaar of wenselijk?  

In de bijeenkomsten van Samen voor ELKAAR vertellen afgevaardigde BvK-leden over de discussies, vragen en adviezen van hun project of commissie. En ze vragen om jouw input. 

Hand opsteken

Aanmelden

Samen voor ELKAAR – statushouders
29 maart 2019

Ben je lid van de BvK, klik op inloggen om je aan te melden.
Geen lid van de BvK? Vul dan je persoonsgegevens hieronder in om je aan te melden.

Inloggen

Persoonsgegevens

Vul je persoonsgegevens in.

Overig