Minisymposium Intensief klantmanagement voor 45-plussers

Graag nodigen de gemeente Almere en Regioplan Beleidsonderzoek je uit voor het minisymposium 'Intensief klantmanagement voor 45-plussers' op 12 december 2019. 

minisymposium 45+

Speciaal voor mensen van 45 jaar en ouder die in een participatie-uitkering zitten, heeft de gemeente Almere een speciale aanpak ontwikkeld om deze 45-plussers weer aan het werk te krijgen. Dit gebeurt onder andere met intensief klantmanagement, een maatwerkbudget en verschillende in te zetten trajecten. Regioplan Beleidsonderzoek heeft de aanpak gevolgd en onderzocht welke resultaten het oplevert. Het onderzoek is uitgevoerd met een subsidie van ZonMw, in het kader van het onderzoeksprogramma 'vakkundig aan het werk'. 

Op het minisymposium hoort u alles over deze aanpak en de resultaten. Daarnaast is er natuurlijk ruimte om onderling ervaringen en ideeën uit te wisselen over de re-integratie van 45-plussers op de arbeidsmarkt.

Het programma op 12 december

09.15  Inloop
09.30  Opening en uitleg over de aanpak
09.50  Presentatie van de resultaten uit het onderzoek
10.20  Ervaringen van een klantmanager
10.45  Koffie- en thee pauze
11.00  Groepssessies om ervaringen en ideeën uit te wisselen
12.15  Afsluiting programma

Aanmelding: graag mailen naar aanpak45almere@regioplan.nl   


Meer informatie over het onderzoek is te vinden op: www.regioplan.nl/project/effectiviteit-aanpak-45-plussers-gemeente-almere/