Kenniscollege 'Schulden: gevolgen en bestrijding' (HAN)

In samenwerking met Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) organiseert de BvK een kenniscollege over de gevolgen en bestrijding van schulden. Sprekers zijn Ruud van den Tillaar en Steef Peters. Laat je onder meer bijpraten over nieuwe methodes, waarbij dieper liggende oorzaken van schulden worden aangepakt.

Armoede en stress

Armoede is en blijft een hardnekkig probleem in Nederland. Uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat de langdurige armoede (langer dan vier jaar) nog steeds toeneemt. Het is vaak zo ontzettend moeilijk om je daaraan te ontworstelen. En wat nog het ergste is? Stress door schulden vreet je hersens op! Daar zijn we ons als overheid en hulpverlenende organisaties lang niet altijd van bewust. Misschien vragen wij als overheid wel te veel van mensen. Wellicht zijn wij als overheid veel te complex geworden voor mensen.

'Stress door schulden vreet je hersens op!'

De gedragswetenschap heeft die denkpatronen al zichtbaar gemaakt. Iemand met schulden, focust vooral op de korte termijn en heeft nog slechts aandacht voor het hier en nu. Verliest het overzicht en heeft geen idee meer wat de hoofd- en wat de bijzaken zijn. Voelt het zelfbeeld afnemen. Raakt los van de samenleving. En is daardoor vaak niet meer in staat om zich op te laden voor een baan. Iemand die bijna letterlijk gebukt gaat onder de last van een schuld, denkt niet meer rationeel. Komt tot keuzes waarvan je als buitenstaander denkt: hoe is het mogelijk…

Aanpak schulden: hoe?

Is de huidige ‘strakke’ methode zoals de concrete schuldsanering nog steeds ‘dé methode’ om deze problematiek terug te dringen of moeten we meer energie steken in het begrijpen van gedragspatronen en ons meer richten in het stabiliseren van de zelfbeeld en vertrouwen van deze persoon? Wat zou deze aanpak betekenen voor de hedendaagse schuldenproblematiek?

Inhoud

In dit kenniscollege:

  • wordt de schuldenproblematiek in Nederland weergegeven;
  • geven we je een doorkijk in nieuwe reeds toegepaste methodes. Bij deze methodes pak je de dieper liggende oorzaken van schulden aan.  

Over de sprekers

foto Ruud van den TillaarRuud van den Tillaar is sinds 2017 directeur van de Kredietbank Limburg, een maatschappelijke instelling voor hulp bij schulden. Daarvoor was hij directeur van de ISD Optimisd. Bij Divosa is hij algemeen bestuurslid en voorzitter van de commissie Vakmanschap. Ruud van den Tillaar is daarnaast voorzitter van de Raad van Advies van de BvK. Wel eens bij een BvK-congres geweest? Dan ken je hem als dagvoorzitter.


foto Steef PetersSteef Peters (prof. dr. S.C.A. Peters) is directeur en senior adviseur bij Heijting Weerts Groep. Hiervoor was hij onder meer buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op het gebied van strategie en directeur bij Lemniscaat, School of Management.

Zijn vakgebied is strategie en sociale innovatie en het vertalen van nieuwe technologische mogelijkheden in verdienmodellen en bedrijfsprocessen. Zijn interesse ligt bij het ontwikkelen van academische modellen, het begeleiden van onderzoek en het geven van onderwijs. Daarnaast ligt zijn interesse in het toepassen van deze nieuwe kennis binnen overheid en bedrijfsleven.

Programma

  • 14.00 uur: inloop
  • 14.30 uur: start kenniscollege
  • 16.15 uur: einde college en start netwerkborrel

Kosten

Aan het bijwonen van dit kenniscollege zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier in