Kenniscollege 'Basisinkomen'.

In Nederland hebben we in de loop van de decennia een riant sociaal zekerheidsstelsel opgebouwd. Voor iedereen de zekerheid van een inkomen, wat je ook overkomt of mankeert.

Helaas kent deze rijkdom ook nadelen. Het is een enorme bureaucratie van regels, handhaving en controle, meestal gebouwd op wantrouwen. Het ontvangen van een uitkering kan mensen klein en gevangenhouden. Het is lastig en soms werkt het zelfs demotiverend om weer aan de slag te gaan en een zelfstandig bestaan te bouwen.

Het kan toch eenvoudiger en effectiever? Voor iedereen dezelfde zekerheden en mogelijkheden als uitgangspunt. Een basisinkomen als zekerheid met daarbij alle ruimte om te werken en/of te ondernemen. Geen overheid die zich bemoeit met de inrichting van je leven. En ook geen overheid die zegt dat je iets niet kunt. Gewoon zelf de regie als cliënt. Het is dichterbij dan dat je denkt.

Vormt het basisinkomen daadwerkelijk de kern van de sociale zekerheid van de 21e eeuw?

In deze lezing krijg je inzicht wat het basisinkomen kan brengen voor de uitkeringsgerechtigden die nu een P-wet uitkering ontvangen en welke invloed dit heeft op jouw werk als professional.

Over de spreker

foto Steef Peters

Steef Peters (prof. dr. S.C.A. Peters) is directeur en senior adviseur bij Heijting Weerts Groep. Hiervoor was hij onder meer buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op het gebied van strategie en directeur bij Lemniscaat, School of Management. 

Zijn vakgebied is strategie en sociale innovatie en het vertalen van nieuwe technologische mogelijkheden in verdienmodellen en bedrijfsprocessen. Zijn interesse ligt bij het ontwikkelen van academische modellen, het begeleiden van onderzoek en het geven van onderwijs. Daarnaast ligt zijn interesse in het toepassen van deze nieuwe kennis binnen overheid en bedrijfsleven.

Programma

14.00 – 14.30 uur inloop
14.30 – 16.15 uur lezing
16.15 – 17.00 netwerkborrel

Kosten

Aan het bijwonen van dit kenniscollege zijn geen kosten verbonden.

 

Aanmelden

Kenniscollege 'Basisinkomen'.
13 november 2018

Ben je lid van de BvK, klik op inloggen om je aan te melden.
Geen lid van de BvK? Vul dan je persoonsgegevens hieronder in om je aan te melden.

Inloggen

Persoonsgegevens

Vul je persoonsgegevens in.

Overig