Kennisateliers werk en inkomen 2019 - Tilburg (VOL)

Wat hebben we in de dagelijkse praktijk aan kennis over onderwerpen als re-integratie en schuldhulpverlening? Nieuwe inzichten worden nog vaak niet gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Maar ze zijn ook lang niet altijd op de praktijk toegesneden. Dat kan beter! De Kennisateliers gaan daaraan bijdragen.

Voor de regio Zuid-Nederland organiseren we het kennisatelier samen met de Academische Werkplaats Arbeid en gezondheid, Tranzo/Tilburg University. Er zijn ook kennisateliers in n Groningen (18 april). en Almere (9 mei).

Programma

12.30 - 13.00     Inloop met broodjes

13.00 - 13.05      Welkom

Jantine Schuit, decaan van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

13.05 - 13.10      Toelichting op het programma door de dagvoorzitter

Femke Rijenga, programmasecretaris Vakkundig aan het werk, ZonMw

13.10- 13.20       Het verhaal van de klantmanager

Yvonne Cornelis, klantmanager Werk en Inkomen, Gemeente Vught/Wegwijs+

13.20- 13.45       Ken je werkgevers

Bij de begeleiding van mensen naar werk is steeds meer aandacht voor ‘ken je  cliënt’. Maar hoe zit het met ‘ken je werkgever’? Of: ‘ken je werk’?

Roland Blonk, bijzonder hoogleraar aan Tilburg University

13.45 - 13.55      Het gesprek, deel 1: het probleem van de cliënt Interactief theater

14.05 - 15.15      Werksessies ronde 1 (zie hieronder)

 

15.25 - 16.35      Werksessies ronde 2 (zie hieronder)

16.45                     Het gesprek, deel 2: wat gaat de klantmanager doen?

Interactief theater met een hapje en een drankje

Werksessies

Bij de werksessies kun je kiezen voor of één lange sessie of twee korte sessies in twee rondes.

LANGE WERKSESSIES (14.05 - 16.35)

Methodisch en onderbouwd werken: hoe doe je dat? 

Hoe de dienstverlening aan cliënten er uitziet, is vaak afhankelijk van de kennis en ervaring van de professional. Maar er is meer nodig. Hoe neem je de mogelijkheden en ideeën van cliënten zo goed mogelijk mee? Welke stappen zet jij en op basis van welke kennis voer je deze stappen uit? En hoe doen je collega’s dat?

In deze sessie ga je met elkaar aan de slag om (meer) methodisch en met kennis onderbouwd te gaan werken. Laat je verrassen!

Perspectieven op ‘integraal werken’. Wat betekent dat in de praktijk?
Cliënten krijgen vaak ondersteuning vanuit verschillende organisaties en verschillende domeinen. Als we de vragen of behoeften van cliënten centraal willen zetten, dan zullen professionals ‘integraal’ moeten werken. Althans dat is de overtuiging. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Gaat het vooral om samenwerking of spelen andere factoren misschien wel een grotere rol? Welk beeld roept ‘integraal werken’ op? Welke waarden spelen daarbij een rol?

Een workshop van tweeëneenhalf uur met spel en vooral veel doen waarin de deelnemers inzicht krijgen in de complexiteit van integraal werken door het zelf te ervaren.  

KORTE WERKSESSIES 1e ronde (14.05 - 15.15)

Puzzelen met kennis over re-integratie

Wat heeft onderzoek over re-integratie tot nu toe opgeleverd én hoe gebruik je dat in de praktijk? Werken met wetenschappelijke kennis is namelijk helemaal niet gemakkelijk. Aan de hand van een casus maak je als deelnemer een keuze uit kaartjes met allerlei inzichten uit onderzoek en praktijk die volgens jou relevant zijn. Hoe pas jij deze kennis toe?

Werk voor statushouders: twee verschillende aanpakken

Onderzoek samen met professionals, ervaringsdeskundigen en wetenschappers welke verschillende aanpakken gemeenten gebruiken om statushouders te begeleiden naar werk en participatie. Waar zitten de verschillen en overeenkomsten en hoe pakken die uit? Maar vooral: wat vind jij ervan en wat kun jij van de ervaringen van anderen opsteken?

Schuldhulpverlening en armoedebestrijding met inzet van vrijwilligers
Ervaringsdeskundigen helpen mensen met schulden in armoede. Hoe werkt dat? Hoe kunnen vrijwilligers de financiële zelfredzaamheid van mensen vergroten? Wat vraagt zo’n samenwerking van beroepskrachten? Ga in gesprek met onderzoekers, ervaringsdeskundige vrijwilligers en professionals.

KORTE WERKSESSIES 2e ronde (15.25 - 16.35)

Re-integratie voor mensen met psychische problemen.
Voor mensen met psychische problemen kan het moeilijker zijn om aan werk te komen. Stigma’s werpen extra barrières op voor arbeidsparticipatie. Hoe werkt dat en wat kun je daaraan doen als professional?

NB: Deelnemers  aan het onderzoek van Kim Janssens en Evelien Brouwers in Tilburg kunnen zich niet opgeven voor deze workshop, omdat dat onderzoek nog loopt. Zij krijgen later een uitnodiging voor een symposium over dit onderwerp.

De capability-benadering bij re-integratie
Mensen moeten hun eigen leven kunnen vormgeven. Ze moeten kunnen zijn wie ze willen zijn en de dingen kunnen doen die waarde toevoegen voor henzelf en voor hun omgeving. Als je bij re-integratietrajecten uitgaat van de capability-benadering dan blijkt dit een belangrijke bijdrage te leveren aan duurzame inzetbaarheid van cliënten. Ervaar het zelf in deze werksessie.

De leefwereld van mensen met schulden en armoede
Hoe ziet de leefwereld van mensen met financiële moeilijkheden eruit? Wat is de rol van stress? Welke belemmeringen zijn er en welke daarvan  kunnen opgelost worden?

Ga aan de slag om inzichten om te zetten in een concrete actie. Wat kan jij en jouw organisatie doen om de dienstverlening beter aan te laten sluiten bij de leefwereld van je cliënten?

Tijdens het kennisatelier worden voor de verslaglegging en publiciteit foto’s en filmopnamen gemaakt. Als je niet herkenbaar in beeld wilt komen, kun je dit bij binnenkomst aan de organisatie melden.

logo's