Kennisateliers werk en inkomen 2019 - Groningen

Wat hebben we in de dagelijkse praktijk aan kennis over onderwerpen als re-integratie en schuldhulpverlening? Nieuwe inzichten worden nog vaak niet gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Maar ze zijn ook lang niet altijd op de praktijk toegesneden. Dat kan beter! De Kennisateliers gaan daaraan bijdragen.

Bij het zoeken naar werk en het verminderen van schulden en armoede lopen sommige mensen tegen complexe problemen aan. De ondersteuning van deze mensen bij het oplossen van hun problemen vraagt vaak veel van professionals. Tijdens de kennisateliers Wat werkt in jouw praktijk? gaan professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers op basis van nieuwe inzichten samen zoeken naar effectieve werkwijzen die in de praktijk toepasbaar zijn. 

Nieuwe ideeën opdoen – gebruik maken van inzichten uit recent onderzoek – kennis uit praktijk en wetenschap delen – ervaringen uitwisselen met mensen uit andere gemeenten

Voor Noord-Nederland organiseren we het kennisatelier samen met de Werkplaats Sociaal Domein Noord. Er zijn ook kennisateliers in Tilburg (8 april) en Almere (9 mei).

Programma  

12.30u - 13.00  Inloop met broodjes

13.00u - 13.05  Welkom namens de Werkplaats Sociaal Domein Noord

Louis Polstra, lector arbeidsparticipatie Hanzehogeschool Groningen

 13.05 - 13.10     Toelichting op het programma door de dagvoorzitter

Femke Rijenga, programmasecretaris Vakkundig aan het werk, ZonMw

 13.10 - 13.20     Het verhaal van de coach meedoen

Tom Smit, coach meedoen, gemeente Groningen


 13.20 - 13.45     De 4 leefwerelden van klantmanagers

Louis Polstra, lector arbeidsparticipatie Hanzehogeschool Groningen

Klantmanagers opereren in de wereld van wet- en regelgeving, van gedragsbeïnvloeding en de wereld van de economie. Daarnaast hebben ze te maken met de politieke wereld. Deze complexiteit maakt het recht-toe-recht-aan toepassen van kennis lastig.

 13.45 - 13.55     Het gesprek, deel 1: het probleem van de cliënt Interactief theater

 14.05 - 15.15    Werksessies ronde 1 (zie hieronder)

 15.25 - 16.35    Werksessies ronde 2 (zie hieronder)

 16.45                Het gesprek, deel 2: wat gaat de klantmanager doen?

Interactief theater met een hapje en een drankje

Werksessies

Bij de werksessies kun je kiezen voor of één lange sessie of twee korte sessies in twee rondes. Je maakt je keuze uit de verschillende workshops pas op de dag zelf.

LANGE WERKSESSIES (14.05 - 16.35)

Methodisch werken met stappenplannen: nuttig en nodig?
Hoe de dienstverlening aan cliënten er uitziet is vaak afhankelijk van de kennis en ervaring van de professional. Welke stappen zet jij en hoe onderbouw je die? Of werk je puur op ervaring en intuïtie? Kun je dat ook combineren?

In deze sessie ga je aan de slag met methodisch en onderbouwd werken. Wat kun je daarvan leren? En hoe voorkom je dat je in een keurslijf terecht komt? Laat je verrassen!

 ‘Integraal werken’ en ‘vraagcentraal’ handelen. Wat betekent dat in de praktijk?
Cliënten krijgen vaak ondersteuning vanuit verschillende organisaties en verschillende domeinen. Als we de vragen of behoeften van cliënten centraal willen zetten, dan zullen professionals ‘integraal’ moeten werken. Althans dat is de overtuiging. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Gaat het vooral om samenwerking of spelen andere factoren misschien wel een grotere rol? Welk beeld roept ‘integraal werken’ op? Welke waarden spelen daarbij een rol?

Een workshop van tweeëneenhalf uur met spel en vooral veel doen waarin de deelnemers inzicht krijgen in de complexiteit van integraal werken via ervaren.  

KORTE WERKSESSIES 1e ronde (14.00 - 15.15)

 Puzzelen met kennis over re-integratie
Welke inzichten heeft onderzoek over re-integratie tot nu toe opgeleverd en wat kun jij daar in de praktijk mee? Aan de hand van een casus maak je als deelnemer aan deze sessie een keuze uit verschillende inzichten uit onderzoek en praktijk die volgens jou relevant zijn. Waar kies jij voor?

Leer en oefen hoe je inzichten uit onderzoek kunt vertalen naar jouw praktijk.

Werk voor statushouders: twee verschillende aanpakken
Onderzoek samen met professionals, ervaringsdeskundigen en wetenschappers welke verschillende aanpakken gemeenten gebruiken om statushouders te begeleiden naar werk en participatie. Waar zitten de verschillen en overeenkomsten en hoe pakken die uit? Maar vooral: wat vind jij ervan en wat kun jij van de ervaringen van anderen opsteken?

Schuldhulpverlening, armoedebestrijding en ervaringsdeskundigen
Hoe kunnen we de armoedebestrijding en de hulp aan mensen met problematische schulden het beste vormgeven? Er zijn inmiddels diverse methoden, van preventie en vroegsignalering tot budgetbeheer. Hoe kunnen ervaringsdeskundigen hierbij helpen en ingezet worden?

KORTE WERKSESSIES 2e ronde (15.25 - 16.35)

Duurzaam werk voor jonge psychisch kwetsbare mensen? Combineer re-integratie met educatie! 

De duurzaamheid van banen voor jonge mensen die psychisch kwetsbaar zijn, is gebaat bij goede afstemming en samenwerking tussen professionals die ondersteunen bij leerproblemen zoals ‘schoolcoaches’, en arbeidsre-integratieprofessionals als jobcoaches en stagebegeleiders. Maar hoe dat ‘precies’ werkt? Gaat u daarover met ons in gesprek?

De leefwereld van mensen met schulden en armoede
Hoe ziet de leefwereld van mensen met financiële moeilijkheden eruit? Wat is de rol van stress? Welke belemmeringen zijn er en welke daarvan  kunnen opgelost worden?

Ga aan de slag om inzichten om te zetten in een concrete actie. Wat kan jij en jouw organisatie doen op de dienstverlening beter aan te laten sluiten bij de leefwereld van je cliënten?

Afspraakbanen in de praktijk 
Wat is een afspraakbaan en hoe is het om in zo’n baan te werken? Welke vragen stel je aan mensen die daarvoor in aanmerking komen en waar moet je rekening mee houden? Ontdek het tijdens deze werksessie met een ervaringsdeskundige die in deze constructie werkt en bovendien opgeleid Sociaal Werker is. Een sessie met luisteren, vragen, discussiëren en vooral ervaringen delen!

.

Tijdens het kennisatelier worden voor de verslaglegging en publiciteit foto’s en filmopnamen gemaakt. Als je niet herkenbaar in beeld wilt komen, kun je dit bij binnenkomst aan de organisatie melden.

logo's


Aanmelden

Kennisateliers werk en inkomen 2019 - Groningen
18 april 2019

Ben je lid van de BvK, klik op inloggen om je aan te melden.
Geen lid van de BvK? Vul dan je persoonsgegevens hieronder in om je aan te melden.

Inloggen

Persoonsgegevens

Vul je persoonsgegevens in.

Overig