Kennisateliers werk en inkomen 2019 - Almere

Wat hebben we in de dagelijkse praktijk aan kennis over onderwerpen als re-integratie en schuldhulpverlening? Nieuwe inzichten worden nog vaak niet gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Maar ze zijn ook lang niet altijd op de praktijk toegesneden. Dat kan beter! De Kennisateliers gaan daaraan bijdragen.

Bij het zoeken naar werk en het verminderen van schulden en armoede lopen sommige mensen tegen complexe problemen aan. De ondersteuning van deze mensen bij het oplossen van hun problemen vraagt vaak veel van professionals. Tijdens de kennisateliers Wat werkt in jouw praktijk? gaan professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers op basis van nieuwe inzichten samen zoeken naar effectieve werkwijzen die in de praktijk toepasbaar zijn. 

Nieuwe ideeën opdoen – gebruik maken van inzichten uit recent onderzoek – kennis uit praktijk en wetenschap delen – ervaringen uitwisselen met mensen uit andere gemeenten

Voor Midden-Nederland organiseren we het kennisatelier samen met de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland. Er zijn ook kennisateliers in Tilburg (8 april) en Groningen (18 april).

 

Programma

12.30 - 13.00u  Inloop met broodjes

13.00 - 13.05    Welkom
Winnie Prins, wethouder in Zeewolde 

13.05 - 13.10    Toelichting op het programma door de dagvoorzitter
Femke Rijenga, programasecretaris Vakkundig aan het werk, ZonMw

13.10 - 13.20    Het verhaal van de jobcoach
Fred van der Helm, jobcoach Concern voor Werk, Lelystad

13.20 - 13.45     Luisteren naar klantverhalen

Luisteren en betekenisgeving hangen nauw samen. Blijft het verhaal van de klant het verhaal van de klant?

Lineke Verkooijen, lector klantenperspectief in ondersteuning en zorg, Hogeschool Windesheim

13.45 - 13.55     Het gesprek, deel 1: het probleem van de cliënt Interactief theater

14.05 - 15.15     Werksessies ronde 1 (zie hieronder)

15.25 - 16.35    Werksessies ronde 2 (zie hieronder) 

16.45                Het gesprek, deel 2: wat gaat de klantmanager doen?

Interactief theater met een hapje en een drankje

Werksessies

Bij de werksessies kun je kiezen voor of één lange sessie of twee korte sessies in twee rondes.

 

LANGE WERKSESSIES (14.05 - 16.35) 

Methodisch en onderbouwd werken: hoe doe je dat?
Hoe de dienstverlening aan cliënten er uitziet, is vaak afhankelijk van de kennis en ervaring van de professional. Maar er is meer nodig. Hoe neem je de mogelijkheden en ideeën van cliënten zo goed mogelijk mee? Welke stappen zet jij en op basis van welke kennis voer je deze stappen uit? En hoe doen je collega’s dat?

In deze sessie ga je met elkaar aan de slag om (meer) methodisch en met kennis onderbouwd te gaan werken. Laat je verrassen!

Perspectieven op ‘integraal werken’. Wat betekent dat in de praktijk?
Cliënten krijgen vaak ondersteuning vanuit verschillende organisaties en verschillende domeinen. Als we de vragen of behoeften van cliënten centraal willen zetten, dan zullen professionals ‘integraal’ moeten werken. Althans dat is de overtuiging. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Gaat het vooral om samenwerking of spelen andere factoren misschien wel een grotere rol? Welk beeld roept ‘integraal werken’ op? Welke waarden spelen daarbij een rol?

Een workshop van tweeëneenhalf uur met spel en vooral veel doen waarin de deelnemers inzicht krijgen in de complexiteit van integraal werken door het zelf te ervaren.  

KORTE WERKSESSIES 1e ronde (14.05 - 15.15)

Puzzelen met kennis over re-integratie
Wat heeft onderzoek over re-integratie tot nu toe opgeleverd én hoe gebruik je dat in de praktijk? Werken met wetenschappelijke kennis is namelijk helemaal niet gemakkelijk. Aan de hand van een casus maak je als deelnemer een keuze uit kaartjes met allerlei inzichten uit onderzoek en praktijk die volgens jou relevant zijn. Hoe pas jij deze kennis toe?

Werk voor statushouders: twee verschillende aanpakken
Onderzoek samen met professionals, ervaringsdeskundigen en wetenschappers welke verschillende aanpakken gemeenten gebruiken om statushouders te begeleiden naar werk en participatie. Waar zitten de verschillen en overeenkomsten en hoe pakken die uit? Maar vooral: wat vind jij ervan en wat kun jij van de ervaringen van anderen opsteken?

Schuldhulpverlening en armoedebestrijding met inzet van vrijwilligers
Ervaringsdeskundigen helpen mensen met schulden in armoede. Hoe werkt dat? Hoe kunnen vrijwilligers de financiële zelfredzaamheid van mensen vergroten? Wat vraagt zo’n samenwerking van beroepskrachten? Ga in gesprek met onderzoekers, ervaringsdeskundige vrijwilligers en professionals.

KORTE WERKSESSIES 2e ronde (15.25 - 16.3

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en Participatieve Aanpak (PA) bij re-integratie
Neem een kijkje in de keuken van twee succesvolle begeleidingsmethoden voor re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking: Individuele Plaatsing en Steun en de Participatieve Aanpak. Ervaar wat deze motiverende benaderingen kunnen betekenen voor jouw klant. Hoe voer je deze begeleiding uit, wat is belangrijk voor de gespreksvoering en wat kan het opleveren? 

De leefwereld van mensen met schulden en armoede
Hoe ziet de leefwereld van mensen met financiële moeilijkheden eruit? Wat is de rol van stress? Welke belemmeringen zijn er en welke daarvan  kunnen opgelost worden?

Ga aan de slag om inzichten om te zetten in een concrete actie. Wat kan jij en jouw organisatie doen om de dienstverlening beter aan te laten sluiten bij de leefwereld van je cliënten?

De baan als uitgangspunt: een werkgeversbenadering.
Professionals nemen normaal gesproken werkzoekenden als uitgangspunt. Bij het concept Nieuwe Banen is het precies andersom. Vertrekpunt is de behoefte van werkgevers en toekomstige banen. Wat willen en kunnen werkgevers? Wat hebben ze nodig? Tijdens de werksessie onderzoeken we wat deze manier van werken betekent voor de samenwerking met het bedrijfsleven en voor de professional.

Tijdens het kennisatelier worden voor de verslaglegging en publiciteit foto’s en filmopnamen gemaakt. Als je niet herkenbaar in beeld wilt komen, kun je dit bij binnenkomst aan de organisatie melden.

logo's

Aanmelden

Kennisateliers werk en inkomen 2019 - Almere
9 mei 2019

Ben je lid van de BvK, klik op inloggen om je aan te melden.
Geen lid van de BvK? Vul dan je persoonsgegevens hieronder in om je aan te melden.

Inloggen

Persoonsgegevens

Vul je persoonsgegevens in.

Overig