Kennisatelier communicatie tussen klantmanagers Werk en Inkomen en niet-westerse migranten

Op donderdagmiddag 6 december 2018 organiseert het Verwey-Jonker Instituut een kennisatelier over de communicatie tussen klantmanagers Werk en Inkomen en niet-westerse migranten.

Het kennisatelier heeft tot doel inzicht te krijgen in de communicatie bij arbeidstoeleiding tussen gemeenten en cliënten met een migratieachtergrond. Dat gebeurt aan de hand van de volgende vragen:

  • Welke succesfactoren en belemmeringen zijn er in de communicatie in de begeleiding naar werk, specifiek voor mensen met een migratieachtergrond?
  • Welke randvoorwaarden zijn nodig voor de klantmanagers om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen (zoals tijd, opleiding, reflectie) en zijn deze randvoorwaarden voor hen geregeld?
  • Welke goede praktijken zijn er om de communicatie te verbeteren?

Bij de bijeenkomst wordt het thema vanuit verschillende perspectieven benaderd, door het te bespreken, te analyseren en na te denken over mogelijke oplossingen.

Aan het kennisatelier nemen enkele profesionals van de BvK deel. Deelname is op uitnodiging, op basis van interesses en ervaring in de profielen in het LEER-register.