VERVALT: Bouwsessie Beroepscode uitvoerend professionals ‘Wat zijn onze manieren’ - regio West

dialoogsessies 2020

Wat zijn onze manieren? Dat gaan we verkennen in deze bouwsessie waarin je meehelpt om een beroepscode te maken voor jouw beroep.

Een beroepscode beschrijft de normen en waarden van een beroepsgroep. In de komende maanden richt de BvK zich op het opstellen van een beroepscode voor uitvoerend professionals. De normen en waarden die voor het uitoefenen van dit vak van belang zijn, worden zo vastgelegd. 

Voordat dit gebeurt, is het noodzakelijk om met uitvoerend professionals zoals klantmanagers, schuldhulpverleners en gemeentelijk consulenten uit te wisselen:

  • Wat zijn de spanningsvelden? En hoe kun je hiermee omgaan?
  • Welke (ethische) dilemma’s komen jullie in de praktijk tegen? Wat doe je daarmee?
  • Op welke manier maak je als professional afwegingen? 
  • Volgens welke normen en waarden werk je nu? 
  • Hoe kan een beroepscode jou helpen in je werk?

Je krijgt voorafgaand aan de bijeenkomst informatie toegestuurd met enkele vragen waarover je dieper na kunt denken. De verkenning in de bouwsessie mag breed zijn, omdat er meerdere sessies in het land worden gehouden.

De regionale bouwsessies zijn de basis voor de beroepscode.

Lees meer. 

Door
Jurja Steenmeijer van het Project beroepsnormen BvK begeleidt de bouwsessies.

Voor wie
De bouwsessie is bedoeld voor alle uitvoerende professionals in het Sociaal Domein

Aanmelden

VERVALT: Bouwsessie Beroepscode uitvoerend professionals ‘Wat zijn onze manieren’ - regio West
26 maart 2020

Ben je lid van de BvK, klik op inloggen om je aan te melden.
Geen lid van de BvK? Vul dan je persoonsgegevens hieronder in om je aan te melden.

Inloggen

Deze bijeenkomst is vol. Als je je aanmeldt, dan zetten we je op de wachtlijst.

Er zijn geen plekken meer beschikbaar.