Dag van de Uitvoering 2019 - regio West

Voor alle professionals in het sociaal domein organiseert de BvK in samenwerking met Divosa de Dag van de Uitvoering. Tijdens deze bijeenkomst ontdek je de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied, spijker je je kennis bij en ontmoet je vakgenoten. Het thema is dit jaar 'Vertel je verhaal'.

De Dagen van de Uitvoering zijn er in vier regio’s. Op donderdag 21 maart vindt de derde dag plaats in het Westen van het land. De locatie dit jaar is het Leidse Volkshuis in Leiden.  De middag start met een interactieve lezing over storytelling door Riemie van Dijk. Wat maakt storytelling een geschikt hulpmiddel voor je werk? En hoe zet je dat dan in? 

Vertel je verhaal

Dit jaar maken we van de Dagen van de Uitvoering een bijeenkomst die niet alleen voor, maar ook door professionals wordt verzorgd: jullie krijgen zelf het podium. Het zijn dus collega-professionals die herkenbare actuele vraagstukken en relevante inhoudelijke thema’s belichten met verhalen uit de praktijk.

Samen verder komen

In praktische workshops inspireren collega’s je met hun aanpak, kennis en tools. Ook laten ze je meedenken over dilemma's en complexe praktijksituaties waar ze zelf tegen aanlopen. Wellicht kom je samen tot nieuwe, innovatieve oplossingsrichtingen

Programma

11:30 - 12:30 Lunch en inloop

12:30 - 13:35 Welkom en inleiding door Riemie van Dijk 

13:45 - 15:00 Workshopronde 1

15:00 - 15:30 Pauze

15:30 - 16:45 Workshopronde 2

16:45 - 17:30 Borrel

Ontdek de verborgen rijkdom van verhalen

Wat is de essentie van storytelling? Hoe kan je het inzetten in je werk in het sociaal domein? Social worker Riemie van Dijk vertelt wat storytelling voor haar heeft betekend en hoe je verhalen verzamelt, vormt en vertelt. Maar natuurlijk ga je ook zelf aan de slag. Je ervaart hoe je jezelf of een ander kan helpen op verhaal te laten komen. Hoe je met verhalen vertellen en vragen stellen boven tafel kunt krijgen wat werkt in je aanpak. En je oefent samen met andere deelnemers hoe je verhalen kunt inzetten om je koers te bepalen in je eigen professionele ontwikkeling. De tips en tools die je hier opdoet, kun je meteen toepassen tijdens de andere workshops van deze dag.

Workshops

Je kunt kiezen uit verschillende workshops. 

Workshop 1.  Een goed gesprek?

ALLEEN IN RONDE 1
Klantmanagers streven naar gelijkwaardigheid in hun gesprekken met cliënten. Maar door de afhankelijkheid van de cliënten kan dit gesprek nooit gelijkwaardig zijn. Veel cliënten zijn gespannen voor een bezoek aan de sociale dienst of zelfs angstig. Wat kunnen klantmanagers doen om een gesprek een goed gesprek te laten zijn.

 Wat ga je doen?

In de workshop luister je naar een interview met een cliënt van een sociale dienst over ervaringen met gesprekken met klantmanagers. Daarbij wordt ook de vraag gesteld wat er al goed gaat en wat kan beter of anders kan. Daarna met andere deelnemers in gesprek met de vraag hoe een gesprek een goed gesprek kan worden.

Wat steek je op?

Door het verhaal van de ervaringsdeskundige kun je je beter inleven in de positie van degene die tegenover je zit in de spreekkamer. Dat iemand zich afvraagt wat er gaat gebeuren er met zijn uitkering. En dat ze wantrouwen ervaren van de maatschappij en de overheid. Je krijgt tips om daarmee om te gaan.

Workshop 2  Laat je cliënten held zijn in hun eigen verhaal

Met een grote caseload en met weinig tijd veel voor elkaar krijgen voor je cliënten. Dat is de uitdaging voor professionals in het sociaal domein. Om je eigen werkdruk in toom te houden is het heel belangrijk om de problemen van je klanten niet over te nemen. In plaats daarvan begeleid en motiveer je cliënten om zelf oplossingen te vinden. Je wordt van probleemoplosser procesmanager.

Wat ga je doen?

In de workshop vertellen professionals die de opleiding 'De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein’ (samen gemaakt met de gemeenten Zwolle en Maastricht) volgen over hun ervaringen. En ze laten je op een leuke en veilige manier oefenen met de rol van procesbegeleider. Aan de hand van het verhaal van een ervaringsdeskundige spelen we een casus na. Daarbij krijg je tips hoe je cliënten hun eigen hulpbronnen laat aanboren. Ook voorzie je elkaar van feedback.

Wat steek je op?

In de workshop krijg je praktische handvatten om methodisch en creatief te werk te gaan en je beslissingen goed te onderbouwen. Dat helpt je om stevig in je schoenen te staan in je organisatie en de ruimte voor je handelen te vinden en benutten.

Workshop 3 Zelfsturende teams, de do’s en don’ts

ALLEEN IN RONDE 2
Werkplein Drentsche Aa organiseert zich sinds 2009 met zelfsturende teams zonder managers, teamleiders of coördinatoren. Het driekoppige directieteam is een team naast de andere teams met een eigen rol. Dat vraagt om loslaten en vertrouwen geven. De 150 medewerkers zijn in teamverband en binnen de kaders van een prestatieovereenkomst en visiedocumenten zelf verantwoordelijk voor hun resultaten en maken ook hun eigen beoordelingen. Wekelijks wordt de voortgang daarvan besproken. 

Wat ga je doen?

Deze workshop is nuttig als je organisatie overweegt om zelfsturing in te voeren of daarmee begonnen is. In de workshop krijg je een overzicht van de ontwikkeling die Werkplein Drentsche Aa van de afgelopen 10 jaar. Wat bleken de valkuilen, wat is er geleerd? Een valkuil kan zijn dat professionals hun eigen grenzen nog niet goed kennen, niet los kunnen  laten of teveel hooi op de vork nemen. Maar als je het goed doet, leidt het tot een flexibele en transparante organisatie. Bij Werkplein Drentsche Aa weten de meeste medewerkers  inmiddels wat er van ze verwacht wordt om de regie te nemen op hun werk. De meeste medewerkers vinden dat hun team zich nog verder kan ontwikkelen op het gebied van zelfsturing en het tonen van eigenaarschap.

 Wat neem je mee?

In de workshop hoor je het ontstaansverhaal van de zelfsturende teams bij Werkplein Drentsche Aa. Je krijgt daardoor een goed beeld van het werken met zelfsturende teams en wat er voor nodig is om het in te voeren. Het vraagt om veel eigenaarschap, gedrevenheid en lef. Het is belangrijk in een vroeg stadium mee te denken over bij de voorwaarden en grenzen van eigenaarschap. Door deze workshop te volgen krijg je een voorsprong bij het werken met zelfsturende teams doordat je goede oplossingen kunt overnemen en fouten vermijden. Leer van onze ervaring wat je vooral wel en beter niet kunt doen, stel vragen en praat mee.

Workshop 4  Herkennen van Onderstromen bij jezelf

ALLEEN IN RONDE 1
Onderstromen bij de cliënt en professional hebben een groot effect op het resultaat  van hun interactie tussen cliënt en klantmanager. Je kunt ermee verklaren waarom een cliënt bij die ene professional wel in beweging komt en bij die andere niet. In deze workshop staan onderstromen bij de professional centraal. 

Wat ga je doen?

De deelnemers bespreken in tweetallen eigen ervaringen in de vorm van een (veilig) waarderend onderzoekend Interview.  Ook deelt een (ex-)cliënt of professional  die de training al heeft gevolgd  op anekdotische wijze eigen ervaringen met de zaal. Aan de orde komen vragen als: Wat heb ik aan kennis over (belemmerende) onderstromen gehad, hoe ervaren mijn gesprekspartners het effect ervan, welk probleem wordt ermee opgelost.

Wat steek je op?

Na de workshop

  • ben je je bewust van het bestaan van (belemmerende) onderstromen binnen interactie met cliënten
  • herken je signalen die wijzen op de aanwezigheid van onderstromen in de interactie;
  • weet je hoe kennis van onderstromen bijdraagt aan verdere persoonlijke ontwikkeling en professionalisering

Workshop 5  Bezit of vermogen in het buitenland: zoek het maar eens uit

Mensen met een bijstandsuitkering zijn verplicht bezit en vermogen in het buitenland te melden aan de gemeente. Wat kun je als professional doen als je vermoedt dat iemand dat verzwijgt? En wat mag zeker niet? Daarover gaat deze workshop.

Wat ga je doen?

Met elkaar ga je in op recente gemeentelijke casussen. Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN), het Internationaal Bureau Fraude-Informatie (IBF) en SVB geven tips voor een rechtmatige en effectieve aanpak. Je kunt je eigen ervaringen delen met de aanwezigen en een casus vooraf bij ons melden, zodat we die ook kunnen bespreken.

Wat steek je op?

Door de workshop ben je beter in staat misbruik te voorkomen maar ook goed onderzoek in te stellen en weet je waar je kennis en informatie over dit thema kunt vinden.

Workshop 6 Toolkit gespreksvoering: ‘Blijf in Verbinding met Laaggeletterden’

Deze workshop is komen te vervallen. 

Workshop 7 Het verhaal van Zo-veel-meer  

Klantmanager Marjolein ten Hoope startte twee jaar geleden met een proeftuin om klanten meer persoonlijke aandacht te geven, buiten de zakelijk spreekkamer. Ze wilde mensen zo op basis van hun intrinsieke motivatie in beweging krijgen. De gemeente Zoetermeer gaf haar daarvoor de ruimte. Zo ontstond Zo-veel-meer.

Wat ga je doen?

In de workshop hoor je de verhalen van Marjolein en deelnemers aan Zo-veel-meer. Die laten zien wat meer tijd en aandacht voor re-integratie teweegbrengen. Een groot aantal deelnemers volgt nu een opleiding, doet vrijwilligerswerk, is uitgestroomd uit de uitkering of heeft parttime inkomsten.

Wat steek je op?

De verhalen inspireren je om ook een persoonlijker aanpak te kiezen: laagdrempelig, gelijkwaardig en open. Dat vraagt om geduld, nieuwsgierigheid, leren van elkaar en fouten mogen maken. Durf jij na afloop ook het avontuur aan te gaan?

Workshop 8 Ontwikkel jezelf met het LEER-register

Deze workshop is komen te vervallen. 

Workshop 9 Het verhaal van de Dinges

Deze workshop is komen te vervallen. 

Workshop 10 Stress-sensitieve dienstverlening 

ALLEEN IN RONDE 2
De laatste jaren heeft onderzoek steeds meer duidelijk gemaakt over de invloed van aanhoudende (geld)stress op gedrag. Veel cliënten in het brede sociaal domein worden zo in beslag genomen door geldzorgen dat ze afspraken missen, papieren niet aanleveren en niet doen wat er van ze verwacht wordt. Wat betekent die wetenschap voor jou als professional?

Wat ga je doen?

In deze workshop hoor je hoe de gemeente Almere de dienstverlening stress-sensitief maakte met een activerende bejegeningsstijl in combinatie met allerlei soorten werkprocessen en methodieken. Deelnemers kunnen daar vragen over stellen en eigen casussen voorleggen.

Wat steek je ervan op?

In deze workshop leer je wat stress met mensen doet en vooral hoe je daar in je dienstverlening rekening mee kunt houden. Je krijgt handvatten voor een activerende bejegeningsstijl die mensen helpt om te doen wat nodig is.

Workshop 11 Afstand tot werk bepalen met een diagnosetool 

Als inwoners van de gemeente Zaanstad een Participatiewet-uitkering aanvragen gaat het gesprek primair over werk. Het Sociaal Wijkteam bepaalt dan hoe groot iemands afstand tot werk is. Daarvoor gebruikt het team de ABC-Methode als diagnosetool. Wat levert die op? En vooral: wat komt erbij kijken op de tool te implementeren?

Wat ga je doen?

In de workshop vertelt een professional uit Zaanstad wat de gemeente heeft geleerd bij het implementeren van de ABC-Methode. Hoe is het gelukt om er de beoogde resultaten mee te behalen?

Wat steek je op?

Je krijgt een beeld van de Zaanse situatie en de manier waarop de diagnosetool ABC-Methode is ingepast in het proces. Daar leer je van om zelf ook diagnosetools slagvaardig in te zetten om inwoners de begeleiding te bieden die bij hen past.

Workshop 12 Lets Go Digital om werkzoekenden aan het werk te helpen

Klantmanagers willen hun kandidaten zo snel mogelijk bij het Werkgeversservicepunt onder de aandacht brengen. Dat blijkt soms lastig, want niet alle accountmanagers zijn even goed bereikbaar. Zij zijn een deel van hun tijd bezig met het voeren van gesprekken met werkgevers gesprekken om hen te overtuigen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat ga je doen?

In onze workshop bespreken we een app die het klantmanagers mogelijk maakt aandacht aan werkzoekenden te besteden, maar ook op een efficiënte manier samen te werken met accountmanagers en werkgevers om de kansen van werkzoekende in de arbeidsmarkt te vergoten. We zullen laten zien hoe wij daarmee ons werk hebben kunnen stroomlijnen.

Wat steek je op?

Door de workshop willen we je uitdagen om anders te denken (niet in beperkingen) en om kandidaten op een juiste manier te plaatsen binnen het netwerk van accountmanagers en lokale werkgevers. Het is belangrijk zo efficiënt mogelijk te werken door gebruik te maken van digitale mogelijkheden.

Kosten

  • BvK-leden betalen € 115.  
  • BvK-leden die ingeschreven in het LEER-register zijn betalen € 75.
  • Nog geen lid, maar wil dit wel worden én registreer je je gelijk in het LEER-register dan betaal je € 75 + € 75 voor BvK-lidmaatschap
  • Niet BvK-leden betalen € 175.

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.

Meer Dagen van de Uitvoering

Kun je niet op deze datum? Er zijn nog drie andere dagen waar je welkom bent:


Aanmelden

Dag van de Uitvoering 2019 - regio West
21 maart 2019

Ben je lid van de BvK, klik op inloggen om je aan te melden.
Geen lid van de BvK? Vul dan je persoonsgegevens hieronder in om je aan te melden.

Inloggen

Persoonsgegevens

Vul je persoonsgegevens in.

Factuurgegevens

Vul je factuurgegevens in.

Workshops

Houd er rekening mee dat workshops met een te laag aantal aanmeldingen mogelijk niet doorgaan. Geef daarom als alternatieve keuze altijd een andere workshop op dan die van je voorkeur.

Overig