Dag van de Uitvoering 2019 - regio Oost

Voor alle professionals in het sociaal domein organiseert de BvK in samenwerking met Divosa de Dag van de Uitvoering. Tijdens deze bijeenkomst ontdek je de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied, spijker je je kennis bij en ontmoet je vakgenoten. Het thema is dit jaar 'Vertel je verhaal'.

De Dagen van de Uitvoering zijn er in vier regio’s. Op donderdag 28 maart vindt de vierde dag plaats in het Oosten van het land. De locatie dit jaar is de Hazemeijer in Hengelo.  De middag start met een interactieve lezing over storytelling door Riemie van Dijk. Wat maakt storytelling een geschikt hulpmiddel voor je werk? En hoe zet je dat dan in? 

Vertel je verhaal

Dit jaar maken we van de Dagen van de Uitvoering een bijeenkomst die niet alleen voor, maar ook door professionals wordt verzorgd: jullie krijgen zelf het podium. Het zijn dus collega-professionals die herkenbare actuele vraagstukken en relevante inhoudelijke thema’s belichten met verhalen uit de praktijk.

Samen verder komen

In praktische workshops inspireren collega’s je met hun aanpak, kennis en tools. Ook laten ze je meedenken over dilemma's en complexe praktijksituaties waar ze zelf tegen aanlopen. Wellicht kom je samen tot nieuwe, innovatieve oplossingsrichtingen

Programma

11:30 - 12:30 Lunch en inloop

12:30 - 13:35 Welkom en inleiding door Riemie van Dijk 

13:45 - 15:00 Workshopronde 1

15:00 - 15:30 Pauze

15:30 - 16:45 Workshopronde 2

16:45 - 17:30 Borrel

Ontdek de verborgen rijkdom van verhalen

Wat is de essentie van storytelling? Hoe kan je het inzetten in je werk in het sociaal domein? Social worker Riemie van Dijk vertelt wat storytelling voor haar heeft betekend en hoe je verhalen verzamelt, vormt en vertelt. Maar natuurlijk ga je ook zelf aan de slag. Je ervaart hoe je jezelf of een ander kan helpen op verhaal te laten komen. Hoe je met verhalen vertellen en vragen stellen boven tafel kunt krijgen wat werkt in je aanpak. En je oefent samen met andere deelnemers hoe je verhalen kunt inzetten om je koers te bepalen in je eigen professionele ontwikkeling. De tips en tools die je hier opdoet, kun je meteen toepassen tijdens de andere workshops van deze dag.

Workshops

Je kunt kiezen uit verschillende workshops. 

Workshop 1.  Een goed gesprek?

ALLEEN IN RONDE 1
Klantmanagers streven naar gelijkwaardigheid in hun gesprekken met cliënten. Maar door de afhankelijkheid van de cliënten kan dit gesprek nooit gelijkwaardig zijn. Veel cliënten zijn gespannen voor een bezoek aan de sociale dienst of zelfs angstig. Wat kunnen klantmanagers doen om een gesprek een goed gesprek te laten zijn.

Wat ga je doen?

In de workshop luister je naar een interview met een cliënt van een sociale dienst over ervaringen met gesprekken met klantmanagers. Daarbij wordt ook de vraag gesteld wat er al goed gaat en wat kan beter of anders kan. Daarna met andere deelnemers in gesprek met de vraag hoe een gesprek een goed gesprek kan worden.

Wat steek je op?

Door het verhaal van de ervaringsdeskundige kun je je beter inleven in de positie van degene die tegenover je zit in de spreekkamer. Dat iemand zich afvraagt wat er gaat gebeuren er met zijn uitkering. En dat ze wantrouwen ervaren van de maatschappij en de overheid. Je krijgt tips om daarmee om te gaan.

Workshop 2  Laat je cliënten held zijn in hun eigen verhaal

ALLEEN IN RONDE 1
Met een grote caseload en met weinig tijd veel voor elkaar krijgen voor je cliënten. Dat is de uitdaging voor professionals in het sociaal domein. Om je eigen werkdruk in toom te houden is het heel belangrijk om de problemen van je klanten niet over te nemen. In plaats daarvan begeleid en motiveer je cliënten om zelf oplossingen te vinden. Je wordt van probleemoplosser procesmanager.

Wat ga je doen?

In de workshop vertellen professionals die de opleiding 'De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein’ (samen gemaakt met de gemeenten Zwolle en Maastricht) volgen over hun ervaringen. En ze laten je op een leuke en veilige manier oefenen met de rol van procesbegeleider. Aan de hand van het verhaal van een ervaringsdeskundige spelen we een casus na. Daarbij krijg je tips hoe je cliënten hun eigen hulpbronnen laat aanboren. Ook voorzie je elkaar van feedback.

Wat steek je op?

In de workshop krijg je praktische handvatten om methodisch en creatief te werk te gaan en je beslissingen goed te onderbouwen. Dat helpt je om stevig in je schoenen te staan in je organisatie en de ruimte voor je handelen te vinden en benutten.

Workshop 3 Zelfsturende teams, de do’s en don’ts

Deze workshop is komen te vervallen.

Workshop 4  Herkennen van Onderstromen bij jezelf

ALLEEN IN RONDE 1
Onderstromen bij de cliënt en professional hebben een groot effect op het resultaat  van hun interactie tussen cliënt en klantmanager. Je kunt ermee verklaren waarom een cliënt bij die ene professional wel in beweging komt en bij die andere niet. In deze workshop staan onderstromen bij de professional centraal. 

Wat ga je doen?

De deelnemers bespreken in tweetallen eigen ervaringen in de vorm van een (veilig) waarderend onderzoekend Interview.  Ook deelt een (ex-)cliënt of professional  die de training al heeft gevolgd  op anekdotische wijze eigen ervaringen met de zaal. Aan de orde komen vragen als: Wat heb ik aan kennis over (belemmerende) onderstromen gehad, hoe ervaren mijn gesprekspartners het effect ervan, welk probleem wordt ermee opgelost.

Wat steek je op?

Na de workshop

  • ben je je bewust van het bestaan van (belemmerende) onderstromen binnen interactie met cliënten
  • herken je signalen die wijzen op de aanwezigheid van onderstromen in de interactie;
  • weet je hoe kennis van onderstromen bijdraagt aan verdere persoonlijke ontwikkeling en professionalisering

Workshop 5  Bezit of vermogen in het buitenland: zoek het maar eens uit

Mensen met een bijstandsuitkering zijn verplicht bezit en vermogen in het buitenland te melden aan de gemeente. Wat kun je als professional doen als je vermoedt dat iemand dat verzwijgt? En wat mag zeker niet? Daarover gaat deze workshop.

Wat ga je doen?

Met elkaar ga je in op recente gemeentelijke casussen. Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN), het Internationaal Bureau Fraude-Informatie (IBF) en SVB geven tips voor een rechtmatige en effectieve aanpak. Je kunt je eigen ervaringen delen met de aanwezigen en een casus vooraf bij ons melden, zodat we die ook kunnen bespreken.

Wat steek je op?

Door de workshop ben je beter in staat misbruik te voorkomen maar ook goed onderzoek in te stellen en weet je waar je kennis en informatie over dit thema kunt vinden.

Workshop 6 Toolkit gespreksvoering: ‘Blijf in Verbinding met Laaggeletterden’

Deze workshop is komen te vervallen.

Workshop 7 Het verhaal van Zo-veel-meer  

Klantmanager Marjolein ten Hoope startte twee jaar geleden met een proeftuin om klanten meer persoonlijke aandacht te geven, buiten de zakelijk spreekkamer. Ze wilde mensen zo op basis van hun intrinsieke motivatie in beweging krijgen. De gemeente Zoetermeer gaf haar daarvoor de ruimte. Zo ontstond Zo-veel-meer.

Wat ga je doen?

In de workshop hoor je de verhalen van Marjolein en deelnemers aan Zo-veel-meer. Die laten zien wat meer tijd en aandacht voor re-integratie teweegbrengen. Een groot aantal deelnemers volgt nu een opleiding, doet vrijwilligerswerk, is uitgestroomd uit de uitkering of heeft parttime inkomsten.

Wat steek je op?

De verhalen inspireren je om ook een persoonlijker aanpak te kiezen: laagdrempelig, gelijkwaardig en open. Dat vraagt om geduld, nieuwsgierigheid, leren van elkaar en fouten mogen maken. Durf jij na afloop ook het avontuur aan te gaan?

Workshop 8 Ontwikkel jezelf met het LEER-register

Deze workshop is komen te vervallen.

Workshop 9 Het verhaal van de Dinges

ALLEEN IN RONDE 2
Een Dinges is een sleutelfiguur die dagelijks het verschil maakt door partijen en belangen te verbinden. In het leertraject ‘Word een Dinges’ leren deelnemers de noodzakelijke speelruimte en medewerking daarvoor krijgen in hun eigen organisatie.

Wat ga je doen?

In de workshop ga je in gesprek met Dingesen in opleiding: professionals die meedoen aan het leertraject en daarover vertellen. Wat heeft het traject veranderd voor hun dagelijks werk? Wat vraagt het van hun leidinggevenden, collega’s en organisatie? En wat levert het hen op? 

Wat steek je op?

Je krijgt tips en inspiratie om in je werk ook meer een verbindende rol te gaan spelen. En om ruimte voor jezelf te creëren ondanks vaste procedures, caseloads, targets en kosteneffectiviteitsnormen. 

Workshop 10 Stress-sensitieve dienstverlening 

De laatste jaren heeft onderzoek steeds meer duidelijk gemaakt over de invloed van aanhoudende (geld)stress op gedrag. Veel cliënten in het brede sociaal domein worden zo in beslag genomen door geldzorgen dat ze afspraken missen, papieren niet aanleveren en niet doen wat er van ze verwacht wordt. Wat betekent die wetenschap voor jou als professional?

Wat ga je doen?

In deze workshop hoor je hoe de gemeente Almere de dienstverlening stress-sensitief maakte met een activerende bejegeningsstijl in combinatie met allerlei soorten werkprocessen en methodieken. Deelnemers kunnen daar vragen over stellen en eigen casussen voorleggen.

Wat steek je ervan op?

In deze workshop leer je wat stress met mensen doet en vooral hoe je daar in je dienstverlening rekening mee kunt houden. Je krijgt handvatten voor een activerende bejegeningsstijl die mensen helpt om te doen wat nodig is.

Workshop 11 Afstand tot werk bepalen met een diagnosetool 

Deze workshop is komen te vervallen.

Workshop 12 Aan het werk met de Mijnwerk-app

ALLEEN IN RONDE 2
Heb je je wel eens afgevraagd of er geen manieren zijn om je dienstverlening met ICT te ondersteunen? Sociale dienst de Liemers heeft daar onderzoek naar gedaan om zo een praktische app te ontwikkelen. De app geeft cliënten informatie en biedt ze een laagdrempelige mogelijkheid om contact te zoeken met hun klantmanager. Bijvoorbeeld als ze interesse hebben in openstaande vacatures van het WSP, projecten, vrijwilligerswerk of activiteiten van de sociale kaart. De app die door andere gemeenten is overgenomen wordt nog steeds doorontwikkeld. 

Wat ga je doen?

In de workshop krijg je informatie over de Mijnwerk-app. Professionals vertellen hoe ze de app in de praktijk ervaren. Met de andere deelnemers stel je vragen en denk je na over hoe je de app zou kunnen inzetten in je eigen werk. En je gaat brainstormen over aanvullingen en aanpassingen om de app nog beter te laten aansluiten bij de wensen van cliënten en professionals.

Wat steek je ervan op?

Door het bespreken van de app leer je anders kijken naar je eigen werk, de behoeften van cliënten en de interne processen bij je organisatie. Ook doe je inspiratie op over hoe ICT-middelen de begeleiding van cliënten klantgerichter en efficiënter kunnen maken.

Kosten

  • BvK-leden betalen € 115.  
  • BvK-leden die ingeschreven in het LEER-register zijn betalen € 75.
  • Nog geen lid, maar wil dit wel worden én registreer je je gelijk in het LEER-register dan betaal je € 75 + € 75 voor BvK-lidmaatschap
  • Niet BvK-leden betalen € 175.

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw. 

Meer Dagen van de Uitvoering

Kun je niet op deze datum? Er zijn nog drie andere dagen waar je welkom bent:


Aanmelden

Dag van de Uitvoering 2019 - regio Oost
28 maart 2019

Ben je lid van de BvK, klik op inloggen om je aan te melden.
Geen lid van de BvK? Vul dan je persoonsgegevens hieronder in om je aan te melden.

Inloggen

Persoonsgegevens

Vul je persoonsgegevens in.

Factuurgegevens

Vul je factuurgegevens in.

Workshops

Houd er rekening mee dat workshops met een te laag aantal aanmeldingen mogelijk niet doorgaan. Geef daarom als alternatieve keuze altijd een andere workshop op dan die van je voorkeur.

Overig