Dag van de Uitvoering - Groningen

Speciaal voor professionals werk, inkomen en participatie organiseren de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) en Divosa de Dagen van de Uitvoering. Tijdens deze regionale congressen ontdek je de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied en spijker je je kennis bij in praktische workshops. Op 7 juni 2018 is dit evenement in Groningen.

Wil jij:

 • nieuwe gesprekstechnieken onder de knie krijgen om je klanten te begeleiden en te motiveren?
 • ontdekken hoe je met specifieke doelgroepen kunt omgaan?
 • leren hoe je lastige wetsartikelen moet interpreteren en toepassen in jouw cases?
 • met professionals van andere gemeenten én deskundige trainers sparren over dilemma's uit jouw praktijk van werk, inkomen of participatie?
 • de zaak eens vanaf de andere kant bekijken, aan de hand van verhalen van ervaringsdeskundigen?

Dan ben je op de Dag van de Uitvoering aan het juiste adres. Na afloop ga je naar huis met nieuwe inzichten en inspiratie die je de volgende werkdag meteen kunt toepassen.

Programma

11:45 - 12:30 Lunch en inloop

12:30 - 13:45 Welkom en inleiding

13:45 - 15:00 Workshopronde 1

15:00 - 15:30 Pauze

15:30 - 16:45 Workshopronde 2

16:45 - 17:30 Borrel

Lezing: De kring vergroten. Anders denken over sociale activering.

Hoe meer orde hoe meer (sociaal) afval, zei de Engelse socioloog Bauman. Met soms meer dan 200 klanten kunnen klantmanagers gezien worden als de ophaaldienst van sociaal afval. Bij maatschappelijke problemen gaat de overheid doorgaans hollen en draven door regels op te stellen en arrangementen in te richten, maar staat het zweet niet op de verkeerde rug? Kan het anders? Zo ja, wat betekent dat voor klantmanagers? Kan sociale veerkracht bevorderd worden in de spreekkamer? Kan de anonieme solidariteit van de staat aangevuld worden met de persoonlijke solidariteit van familie, vrienden en bekenden ?

Gert Schout is van huis uit sociaal psychiatrisch verpleegkundige en promoveerde in 2007 op een proefschrift over de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz). Tussen 2008 en 2012 was hij lector oggz bij de Hanzehogeschool in Groningen. De laatste jaren werkte hij als themaleider "Eigen kracht in de GGZ" bij de afdeling Metamedica van het VUmc in Amsterdam.

Workshops

Je kunt kiezen uit verschillende workshops.

Workshop 1a. Hoe ga ik om met een Syrische statushouder in mijn caseload?

alleen in ronde 1

Je hebt een statushouder uit Syrië in je caseload. Bijzonder aan deze klant is dat hij/zij in jouw gemeente voor het eerst kennismaakt met Nederland, met de Nederlanders en vooral met onze vergevorderde en georganiseerde samenleving. Hoe komt deze mate van organisatie over bij deze nieuwe klanten? Hoe verloopt de confrontatie tussen onze standaarden voor dienstverlening met het referentiekader van een Syrische statushouder? In deze workshop krijg je een insidersperspectief geboden op de achtergrond en cultuur van Syrische statushouders, zodat je na afloop beter inzicht hebt in hoe je met deze nieuwe klanten kunt omgaan. Een aantal leefgebieden van een Syriër in Syrië komen aan bod, zoals:

 1. De rol van de overheid
 2. Het vinden van werk en inkomen
 3. Financiën en administratie
 4. Familie, relaties en blik op leven
 5. Onderwijs
 6. Medische zorg en gezondheid

Door Sumer Chaban, beleidsmedewerker bij gemeente Almere en afkomstig uit Syrië

Workshop 1b. Praktijkscholing voor Eritrese jongeren in Assen

alleen in ronde 2

Om Eritrese nieuwkomers goed te kunnen begeleiden en ondersteunen is het belangrijk om kennis te hebben van de doelgroep. Tijdens deze interactieve en informatieve workshop staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Achtergrond over Eritrea (geschiedenis, cultuur, normen en waarden). Hoe zag het leven van de nieuwkomers er hiervoor uit?
 • Het vluchtverhaal: wat hebben zij onderweg meegemaakt?
 • Waarom is extra aandacht nodig voor deze groep?
 • Uitdagingen en signalen in het werkveld.
 • Handvatten geven voor de begeleiding. Delen van "best practices".
 • Ruimte voor overige vragen.

Het toelichten van de culturele verschillen maakt vaak dat al veel wordt opgehelderd. Help de interculturele miscommunicatie de wereld uit en volg deze workshop!

 

Door Peter Killestijn, adviseur onderwijs & arbeidsmarkt bij Werkplein Drentsche Aa en Milka Yemane van Stichting Lemat

Workshop 2a. Het aankaarten van lastige gespreksonderwerpen

alleen in ronde 1

In gesprekken met klanten moet of wil je als professional soms lastige onderwerpen aankaarten. Bijvoorbeeld het opleggen van een sanctie, benoemen dat een traject voor een cliënt niet beschikbaar is of aangeven dat een wensberoep te weinig arbeidskansen biedt. In deze workshop leer je hoe je deze lastige onderwerpen bespreekbaar maakt zonder dat dit ten koste gaat van een productieve (vertrouwens)relatie. Je kunt je eigen ervaringen en vragen inbrengen die we verder uitwerken in de workshop. We gaan actief oefenen om veel voorkomende valkuilen en belangrijke aandachtspunten te herkennen.

Door Marte Wachter, trainer bij ZINZIZ

Workshop 2b. Voorbij de ja maar met inoculatie-gesprekstechniek

alleen in ronde 2

We kennen het allemaal: een klant blijft hangen in “ja, maar…”. Hij geeft aan wel te willen, maar ziet veel beren op de weg en is moeilijk in beweging te krijgen. Frustrerend voor jou en voor de klant zelf! In deze workshop maak je kennis met de bewezen effectieve ‘inoculatie-techniek’ om het probleemoplossend vermogen van klanten te versterken. En we gaan er actief mee oefenen! Na afloop kun je de techniek met behulp van een minitoolkit toepassen in zowel individuele als groepsgesprekken.

Door Marte Wachter, trainer bij ZINZIZ

Workshop 3. De geheime kansen van parttime ondernemerschap

Deze workshop is komen te vervallen.

Workshop 4. Informatie delen en privacy in het sociaal domein

Als professional wil je een probleemgezin zo goed mogelijk helpen, maar daarvoor wil je informatie opvragen bij een andere professional. Mag dat en welke grondslag heb je daarvoor? In deze workshop gaan we aan de slag met dilemma’s uit de praktijk en leer je wanneer je welke informatie mag opvragen en delen, zodat je in je werk hiervoor onderbouwde keuzes kunt maken.

Door Rosanne Bobeldijk, adviseur bij Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Workshop 5. Ins en outs over verplichtingen in de P-wet

Deze workshop is komen te vervallen.

Workshop 6. Relatietherapie voor Werk en Inkomen en de wijkteams

Deze workshop is komen te vervallen. 

Workshop 7. Voor iedereen een passende leerwerkplek!?

Deze workshop is komen te vervallen.

Workshop 8. Zichtbaar in werk

Deze workshop is komen te vervallen.

Workshop 9a. Een gezamenlijke huishouding volgens de Participatiewet

alleen in ronde 1

Wanneer is er sprake van een gezamenlijke huishouding? De vraag is simpel maar het goede antwoord blijkt vaak heel lastig te zijn. Zelfs uitspraken van de CRvB worden af en toe gecorrigeerd door de Hoge Raad. Als iemand met een PW-uitkering zeven nachten per week bij zijn vriendin overnacht is dat dan voldoende om een gezamenlijke huishouding aan te nemen? Deze en vele andere interessante jurisprudentie zal tijdens deze workshop worden behandeld.

Door Tinneke Herfkens, docent en trainer bij SV Land 

Workshop 9b. Het recht op een Participatiewetuitkering voor EU-inwoners

alleen in ronde 2

Dat EU-onderdanen vrij mogen reizen over het Europese grondgebied is helder. Dat zij in Nederland bijstand kunnen aanvragen is ook bekend. Maar wanneer hebben ze recht op bijstand? En wanneer loopt de EU-inwoner het risico zijn verblijfsrecht te verliezen doordat hem een Participatiewetuitkering wordt verstrekt? Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens deze workshop.

Door Tinneke Herfkens, docent en trainer bij SV Land

Workshop 10. Hoe herken ik de doelgroep?

Uit een recente enquête van de BvK bleek dat veel klantmanagers moeite hebben met het herkennen van mensen die in aanmerking komen voor een Indicatie Doelgroepregister. Weet jij welke criteria voor deze arbeidsbeperkte mensen gelden om een indicatie te krijgen? En weet jij hoe UWV de aanvraag hiervoor beoordeelt? In deze workshop krijg je hier informatie over en weet je na afloop wanneer en hoe je deze indicatie kan aanvragen voor jouw klanten (zowel aan de poort of in het ‘zittend bestand’). Divosa, de BvK, UWV en SBCM gaan bovendien aan de slag om met de input van deelnemers tools te ontwikkelen die jou en je collega-klantmanagers bij deze taak ondersteunen.

Door Susan Breunissen, landelijk adviseur Banenafspraak UWV

Voor wie

De Dagen van de Uitvoering zijn bedoeld voor klantmanagers en andere uitvoerende professionals die zich bezighouden met werk, inkomen en/of participatie. 

Kosten

BvK-leden die geregistreerd zijn in het LEER-register betalen een voordelig tarief. Er zijn vier tarieven (exclusief 21% btw):

 • BvK-lid (geregistreerd in het LEER-register): € 100
 • BvK-lid (nog niet geregistreerd): € 115
 • nog geen lid, maar wil dit wel worden en direct registreren in het LEER-register: € 100 + € 75 voor BvK-lidmaatschap 2018
 • niet-BvK-lid: € 175

Meer Dagen van de Uitvoering

Kun je niet op deze datum? Er zijn nog vier andere dagen waar je welkom bent:

Vragen?

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Massiël Smid van de BvK (massiel.smid@debvk.nl) of Joukje Woelders van Divosa (jwoelders@divosa.nl).

Aanmelden

Dag van de Uitvoering - Groningen
7 juni 2018

Heb je een account bij de BvK (omdat je bijvoorbeeld lid bent), log dan eerst in zodat een deel van je gegevens voor je worden ingevuld.

Inloggen

Persoonsgegevens

Vul je persoonsgegevens in.

Factuurgegevens

Vul je factuurgegevens in.

Workshops

Houd er rekening mee dat workshops met een te laag aantal aanmeldingen mogelijk niet doorgaan. Geef daarom als alternatieve keuze altijd een andere workshop op dan die van je voorkeur.

Overig