BvK Voorjaarscongres 2016: ‘Gluren bij de 3D Buren’

Op donderdag 12 mei is het BvK Voorjaarscongres 2016. Titel: ‘Gluren bij de 3D Buren’. Plaats van handeling: Utrecht. Een dag rond de drie decentralisaties van 2015 en de gevolgen daarvan voor het werk van alle klantmanagers. Hoe geven andere gemeenten vorm aan de wijzigingen in het sociaal domein? Is er inderdaad sprake van een integrale aanpak? Hoe bevalt het werken in een sociaal wijkteam?

Gluren bij de buren? Ja, leuk! Klantmanagers Werk, Zorg en Inkomen willen meer te weten te komen over de buren van Wmo, schuldhulpverlening en jeugd. Door de invoering van de Participatiewet en de decentralisaties is samenwerking steeds noodzakelijker. Elke gemeente gaat weer net anders om met de integrale samenwerking. Sommige werken met sociale wijkteams en andere gemeentes niet. Wat werkt eigenlijk?

Tijdens het Voorjaarscongres van de BvK op 12 mei 2016 nemen we een kijkje in de keuken bij de verschillende disciplines binnen het sociaal domein. Wat doen onze buren eigenlijk en hoe doen ze het? Hoe werkt een sociaal wijkteam? Hoe kunnen we beter samenwerken en van elkaar leren?

Programma

09.00 – 10.00 uur: Inloop en ontvangst

10.00 – 12.30 uur: Plenair programma

12.30 – 13.30 uur: Lunch

13.30 – 16.30 uur: Middagprogramma met workshops

16.30 – 17.00 uur: Borrel

Plenair

  • Welkom door dagvoorzitter Ruud van den Tillaar en Jasmijn Lee Sack Fong (voorzitter BvK)
  • ‘Staat het perspectief van onze klanten voorop?’ Hoe kan ‘De bedoeling’ ons én de burger helpen? Door Remko Sietsma van Outing Holland.
  • ‘Controle versus vertrouwen’. Marjet van Houten van Movisie schetst ons de dilemma’s van de buren en wat onderzoek ons hierover kan vertellen.
  • Paneldiscussie o.l.v. Ruud van den Tillaar: Yvonne van Mierlo, David van Maanen, Jasmijn Lee Sack Fong en Bas Wijnen gaan met elkaar in gesprek over de wenselijkheid en noodzaak van samenwerking in het brede sociaal domein.

Lezing Remko Sietsma

foto Remko SietsmaHet perspectief van de burger zou voorop moeten staan. Daar is zo’n beetje iedereen het wel over eens. Maar is dit in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk zo? Of zijn wetten en regels nog steeds leidend? Waar lopen gemeenten en wijkteams tegenaan als het gaat om de begeleiding van de burger? Wie zou de regie moeten hebben en waarom? Wat moeten we doen of laten om samenwerking te verbeteren?

Remko Sietsma, (Holland Incompany / Verdraaide Organisaties), neemt ons mee in het perspectief van ‘Terug naar de bedoeling’ en hoe dit in ons én de burger kan helpen.

Download presentatie Remko Sietsma (pdf, 2 MB)

Lezing Marjet van Houten

Marjet van Houtenfoto Marjet van Houten vertelt over de resultaten van het onderzoek van Movisie naar sociale wijkteams. Waar loopt men tegenaan en wat geeft er juist hoop? Hoe formeel of informeel zijn de ‘keukentafelgesprekken’ en valt er nog wat te experimenteren?

Het idee achter de sociale wijkteams was het verbinden van de verschillende domeinen. In de praktijk blijkt er vaak toch weer een scheiding te ontstaan. Dit alles heeft te maken met onzekerheid en controle; vanuit het systeem maar ook vanuit onszelf.

Download presentatie Marjet van Houten (pdf, 2 MB)

Paneldiscussie

De discussie staat onder leiding van Ruud van den Tillaar (voorzitter Raad van Advies BvK en directeur ISD Optimisd). Deelnemers aan de discussie zijn:

  • Yvonne van Mierlo: voorzitter Raad van Bestuur Movisie
  • David van Maanen: directeur RSD Krommerijn Heuvelrug
  • Jasmijn Lee Sack Fong: voorzitter BvK en klantmanager Werk Jongerenloket Apeldoorn
  • Bas Wijnen: programmaleider transitie en transformatie NJi

Stellingen BvK Voorjaarscongres 2016 (pdf, 327 kB)

Workshops

Workshop 1: Maatwerk leveren als klantmanager Inkomen: (on)mogelijk ?!

Ongeveer 400.000 mensen zijn voor hun inkomen afhankelijk van de Participatiewet. Ondanks alle inspanningen om deze mensen toe te leiden naar werk en de nieuwe instrumenten die de wet hierbij biedt, lijkt dit aantal niet snel af te nemen. Bij de vaststelling van de hoogte van de bijstand krijgen we recent te maken met de kostendelersregeling en wijzigingen in de normering van alleenstaande ouders door de Wet hervorming kindregelingen. Verder hebben veranderingen vanuit de Wet werk en zekerheid en de belastingwetgeving gevolgen voor het inkomen wat in aanmerking wordt genomen. In deze workshop ontdek je met collega’s waar knelpunten liggen bij het vaststellen van de hoogte van de bijstand en wat de mogelijkheden zijn om, met maatwerk, ongewenste gevolgen te compenseren.

Deze workshop wordt verzorgd door Jaap van Dalen van de Langhenkel groep

Workshop 2: Professioneel gluren: wij helpen je op weg!

Gluur met ons mee tijdens deze interactieve workshop: je krijgt beter inzicht in wat jouw ‘buren’ in het sociaal domein doen en hoe je tot integrale samenwerking komt. Een specialist Schuldhulpverlening en een Wmo-adviseur vertellen je meer over hun praktijkervaringen met  integraal werken binnen wijkteams. Aan de hand van een ‘multi-problematiek’-casus discussieer je vervolgens onder hun leiding over de wijze waarop de integrale aanpak vorm kan krijgen binnen een wijkteam en wat dat in de praktijk inhoudt. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de consequenties voor de onderlinge communicatie en afstemming, procedures, werkafspraken, systemen en je eigen dagelijkse praktijk. Zo helpen wij je op weg naar integrale samenwerking!

Deze workshop wordt verzorgd door Bob van Nuland en Marieclaire Spape van bureau PENG

Workshop 3: Herken jij alcohol- en middelengebruik bij je klanten?

Tijdens deze workshop zal aandacht worden besteed aan de meest voorkomende middelen in Nederland die tot verslaving of misbruik kunnen leiden. Hoeveel mensen gebruiken deze middelen? Hoe werken deze middelen? Wat zijn de gevolgen die de gebruiker wil en wat zijn de onbedoelde gevolgen van middelengebruik? Op welke signalen moet je vervolgens letten wil je middelengebruik kunnen herkennen?

Deze workshop wordt verzorgd door Peter Verzijl van Tactus Verslavingszorg

Workshop 4: Durf jij op je handen te zitten?

Hoe zorg je ervoor dat je als professional de regie over het gesprek houdt, terwijl je er ook voor zorgt dat jouw cliënt de regie over zijn leven neemt? Minder pamperen en meer sturen op zelfregie, dat klinkt goed en past prima bij de uitgangspunten van de Participatiewet. Maar weet jij wanneer je op je handen moet gaan zitten om de cliënt zijn eigen problemen te laten oplossen? Herken je de reparatiereflex en weet je hoe je deze kunt voorkomen? In deze interactieve workshop bespreken we dit fenomeen en gaan we kijken wat in de praktijk goed werkt om het zelfsturend vermogen van cliënten te vergroten.

Deze workshop wordt verzorgd door Femke Bennenbroek van ZINZIZ

Workshop 5: Hoe borg jij de privacy van je klanten?

De verantwoordelijkheid van de gemeenten om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van burgers is vanwege de decentralisaties nóg groter dan voorheen. Daarom is het raadzaam om het privacybeleid tegen het licht te houden en privacy te borgen in nieuwe werkprocessen. Om integrale dienstverlening aan burgers te kunnen bieden (bijvoorbeeld in een sociaal team), is het kunnen delen van gegevens een randvoorwaarde.Tijdens deze workshop geven wij praktische handvatten aan klantmanagers om in hun dagelijks werk zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van burgers en oefenen we met het door de VNG ontwikkelde triage-instrument.

Deze workshop wordt verzorgd door Martine Middelveld van Capgemini

Presentatie Privacy (pdf, 711 kB)

Workshop 6: Wat kan Action Learning voor mij betekenen? (GEANNULEERD)

Veel organisaties worstelen met de vraag hoe zij mensen meekrijgen in een verandering. Het feit dat er andere vaardigheden en rollen nodig zijn én zelfreflectie van alle betrokkenen, maakt het ontwikkelproces niet gemakkelijk. Action Learning is een uitgelezen instrument voor organisatieontwikkeling, gericht op individuele- en collectieve gedragsverandering en in het verlengde daarvan op verandering van de cultuur in organisaties. De gedachte van Action Learning is dat leren, doen en ervaren cruciaal zijn in het succes van de verandering en leren. Tijdens deze workshop maak je aan de hand van praktijkvoorbeelden in de gemeente Zoetermeer kennis met de methode van Action Learning.

Deze workshop wordt verzorgd door Anton van der Gaag van de gemeente Zoetermeer en Twan Paes van Emora School of Teammanagement

Workshop 7: Ken jij de kracht en kansen van social media in jouw werk?

Ben jij nog niet overtuigd van de kansen van social media? Tijdens deze workshop krijg je te zien hoe je je als professional binnen het sociaal domein kunt profileren via sociale media. Hoe word je zichtbaar, hoe ga je de interactie aan met je doelgroep? Welke socialemediakanalen zijn op dit moment belangrijk en hoe zorg je voor een goede (effectieve) visie en strategie? In deze workshop worden inspiratie en praktische voorbeelden gegeven. Je leert vaardigheden waarmee je je doelgroep in beweging kunt krijgen, kunt luisteren naar en communiceren met de doelgroep, en waarmee je jezelf online goed kunt profileren.

Deze workshop wordt verzorgd door Mark Gieben van Social Brander

Workshop 8: Welke klanten help je wel en welke niet?

Door hoge werkdruk, is het vaak niet mogelijk om al je klanten uit je caseload echte aandacht te geven. Op KenMe, de online community voor klantmanagers, is dit een veel voorkomend gespreksonderwerp. Hoe ga je hiermee om? Kun je zelf bepalen wie je wel en niet spreekt? En hoe prioriteer je tussen klanten die allemaal om aandacht vragen? Discussieer mee in deze workshop, waar ook in het kort KenMe wordt toegelicht. De resultaten van de workshop worden in een wiki geplaatst.

Deze workshop wordt verzorgd door Peter Staal, communitymanager van KenMe

Workshop 9: Hoe begeleid je kwetsbare jongeren vanuit een integrale aanpak?

Als een burger zich meldt voor ondersteuning bij re-integratie of participatie, heeft hij vaak al een hele voorgeschiedenis. Vaak kun je op jongere leeftijd al risicofactoren zien voor een later beroep op inkomensondersteuning: een vader met schulden, onderwijsachterstanden of een stoornis. Onderwijs en jeugdhulp hebben de opdracht om alle jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Samenwerking met werkers in het domein Werk en Inkomen kan soms helpen om jongeren net dat ene zetje in de goede richting te geven. In deze workshop onderzoeken we aan de hand van casussen waar jongeren tegenaan lopen bij het volwassen worden, wat je rol als klantmanager kan zijn en wat je van anderen mag verwachten.

Deze workshop wordt verzorgd door Bas Wijnen en Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Workshop 10: Omgaan met radicalisering

Het niet tijdig herkennen en aanpakken van radicalisering kan ernstige gevolgen hebben voor de (inter)nationale veiligheid. Klantmanagers komen in contact met jongeren die vatbaar zijn voor radicale ideeën. Toch blijkt het lastig om radicalisering te herkennen, te duiden en ermee om te gaan. Hoe kom je er als klantmanager nu achter of er alleen sprake is van belangstelling of dat er ook echt sprake is van radicalisering en welke invloed je kunt uitoefenen? In deze workshop bieden we je hiervoor enkele handvatten.

Deze workshop wordt verzorgd door Arjan de Wolf van De Wolf Training & Advies

Voor wie?

Dit keer staat het congres open voor alle professionals binnen het sociaal domein. Jouw collega’s van Wmo, Jeugd en schuldhulpverlening zijn dus ook welkom. Daarom: neem je buren mee op 12 mei en stuur deze uitnodiging zoveel mogelijk door!

Kosten

BvK-leden en professionals binnen het sociaal domein betalen € 150. Niet-leden betalen € 210 en worden daarmee (indien gewenst) direct lid van de BvK voor het jaar 2016. Deze bedragen zijn exclusief btw.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.

Verslagen van eerdere congressen

Van eerdere congressen zijn verslagen beschikbaar: