BvK Najaarscongres 2015: ‘Plezierig vakmanschap’

Op maandag 5 oktober 2015 vindt in Rotterdam het BvK Najaarscongres plaats. Het thema van het congres: plezierig vakmanschap. Het belooft een inspirerende dag te worden: in het ochtendgedeelte zal Jurg de Beijer een lezing geven over veranderkracht en motivatie. In de middag zijn er workshops die inspelen op actuele thema’s. Een congres waar je nieuwe ideeën en contacten opdoet om de volgende dag met nieuwe energie aan de slag te kunnen gaan. Kom ook! En neem vooral je laptop of tablet mee. Waarom? Wacht maar af…

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.

Programma

09.00 – 10.00 uur: Inloop en ontvangst
10.00 – 10.10 uur: Welkomstwoord door Jasmijn Lee Sack Fong, voorzitter BvK
10.10 – 10.25 uur: Marlin Huygens, directeur Werk en Inkomen gemeente Rotterdam
10.25 – 11.25 uur: Jurg de Beijer, Veranderkracht: denk in mogelijkheden

11.25 – 11.40 uur: Korte pauze

11.40 – 12.25 uur: Lancering community ‘KenMe’
12.25 – 12.30 uur: Toelichting middagprogramma
12.30 – 13.30 uur: Lunch
12.30 – 13.30 uur: Algemene ledenvergadering

13.30 – 14.45 uur: 1e ronde workshops
14.45 – 15.15 uur: Pauze
15.15 – 16.30 uur: 2e ronde workshops
16.30 – 17.00 uur: Borrel

Lezing ‘Veranderkracht: denk in mogelijkheden’

Jurg de Beijer (1969) is auteur van het boek ‘Chemopuur’, co-founder van het bedrijf DRIVE – the core of change en ’Rotterdamse Brabander’. Hij is sinds jaren werkzaam als consultant, project- en interimmanager binnen de thema’s Arbeidsintegratie, Sociale Zekerheid en het gemeentelijk Sociaal Domein en is daarnaast trainer en verandercoach.

Toen Jurg 6 jaar was, hoorden zijn ouders dat hun zoon gediagnosticeerd was met een bijzondere vorm van kanker en nog zes weken te leven zou hebben. Daarna volgde een indrukwekkende ontdekkingsreis van 23 jaar. Jurg de Beijer slingerde meerdere keren over de drempel van het leven, leerde dealen met zijn – veronderstelde – beperkingen, beschadigingen en handicaps en het constante bewustzijn dat hij een beperkte levensverwachting heeft. Jurg vertelt over de levenslessen die hij als leidraad in zijn ondernemerschap gebruikt:

  • tegenslagen ombuigen naar slagkracht;
  • de creatieve kracht achter beperkingen (h)erkennen;
  • dit alles inzetten voor het behalen van doelen.

Jurg put uit zijn persoonlijke levensverhaal als ‘verondersteld arbeidsgehandicapte’ en uit zijn brede management- en ondernemerservaring. In zijn verhaal voor de BvK staat het thema ‘omgaan met veranderingen’ centraal. Wil je nu alvast meer weten over Jurg de Beijer? Lees meer op www.jurgdebeijer.com en www.thecoreofchange.com.

Deze spreker wordt aangeboden door Geerling & Geerlings Group. 

http://www.geerling-geerlings.nl/

Workshops

Workshop 1: Discussieer mee in KenMe; online community van en voor klantmanagers!

Primeur tijdens het Najaarscongres: de lancering van KenMe, www.kenme.nl. KenMe is de online community van en voor klantmanagers. Maar wat kun je ermee? Discussiëren bijvoorbeeld. Help je collega mee om een oplossing te vinden voor een uitdagende klantcasus en doe zelf nieuwe ideeën op voor je werk. Voorafgaand aan de workshop heb je de mogelijkheid om een situatie uit je beroepspraktijk te delen waar je mee worstelt. Deze (uiteraard geanonimiseerde) casus dient als leidraad voor de discussie die we online gaan voeren. Het doel is dat we samen via verschillende invalshoeken tot een passende oplossing komen voor dit specifieke geval. Daarnaast leer je de weg kennen binnen KenMe: de online community van en voor klantmanagers werk en/of inkomen.

Voor deze workshop is het noodzakelijk om een laptop of tablet mee te nemen.

Deze workshop wordt verzorgd door Peter Staal, communitymanager van KenMe

Workshop 2: Micro-expressies en leugendetectie voor de klantmanager

Heb je deze succesvolle workshop gemist tijdens het BvK Voorjaarscongres? Je krijgt een nieuwe kans…

Vraag jij je wel eens af of je klant de waarheid spreekt, of hij de juiste kandidaat is voor een functie of dat hij er nog vertrouwen in heeft? Via interpretatie van micro-expressies kun je hier achterkomen. Een micro-expressie is een snelle oncontroleerbare expressie op het gezicht, die waardevolle informatie geeft over hoe iemand zich echt voelt. Deze micro-expressie is even zichtbaar op het gezicht maar verdwijnt ook weer razendsnel.

De vaardigheid om micro-expressies te kunnen lezen was tot voor kort voorbehouden aan organisaties als de FBI en de CIA. Tegenwoordig kunnen ook andere professionals, zoals klantmanagers, gezichtsexpressies leren signaleren en interpreteren. Deze kennis kun je vervolgens gebruiken in gesprekken met de klant.

Tijdens deze workshop krijg je een wetenschappelijke methode aangeboden waarmee je minimale non-verbale signalen kunt herkennen en interpreteren. Een vaardigheid waar je de rest van je leven wat aan hebt!

Deze workshop wordt verzorgd door Job Boersma, trainer en co-auteur van het boek ‘Ik weet dat u liegt’. Bekijk een interview met Job Boersma

Workshop 3: Gespreksvoering: klanten motiveren (en confronteren)

Om je klant te motiveren is gespreksvoering een van je belangrijkste instrumenten. Daarbij zijn gespreksvaardigheden onmisbaar. Aan de hand van de ‘Werkwijzer Gespreksvoering’ maak je kennis met de belangrijkste motivatietheorie en hoe je deze in gesprekken kunt gebruiken. De motivatietheorie passen we direct toe door met elkaar korte oefeningen te doen, die je een dag later al in praktijk kunt brengen tijdens je werk.

Deze workshop wordt verzorgd door Arjan van Dam, psycholoog, trainer en eigenaar van Fidare

Workshop 4: Herken jij mensen met een (licht) verstandelijke beperking?

Als klantmanager of uitvoerend medewerker van een dienstverlenende organisatie zie je dagelijks veel verschillende mensen. Onder hen bevinden zich mogelijk mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Wellicht zul je ze niet direct als zodanig herkennen. Het is uiterlijk niet zichtbaar en een deel van hen is verbaal goed onderlegd. Hun beperking vormt vaak pas een probleem bij het maken, begrijpen en nakomen van afspraken. In deze workshop leer je welk gedrag kan duiden op een verstandelijke beperking en ontdek je hoe je positief en helder kunt communiceren met mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Deze workshop wordt verzorgd door Monique van Dam, maatschappelijk werkster bij stichting MEE Rotterdam, en Anja van Rooijen, trainer bij stichting MEE Rotterdam

Workshop 5: Caseloadbeheer

Hoge werkdruk? Veel te lange takenlijst? Moeite met prioriteiten stellen? Geen controle meer over je werk? Gevoel steeds achter de feiten aan te lopen? Het is niet makkelijk om grip te houden op je (groeiende) caseload, maar wel essentieel om je klanten in beeld te hebben en een effectieve dienstverlening te bieden. Met behulp van erkende methodieken als GTD (Getting Things Done) en ict-toepassingen ontdek je hoe je je caseload op orde krijgt. Ook leer je dankzij praktische tips om controle over je werk te houden en dat levert (meer) plezier op! Wil jij dat ook?

Deze workshop wordt verzorgd door Maurice Bronts, adviseur sociale zaken, re-integratie, caseloadbeheer en arbeidsmarktbeleid bij BrontSZ

Workshop 6: De Wet taaleis in de uitvoeringspraktijk

Laat je in deze workshop klaarstomen voor de Wet taaleis en de gevolgen ervan voor de uitvoeringspraktijk. Op 1 januari 2016 treedt de Wet taaleis in werking. De beheersing van de Nederlandse taal wordt als extra verplichting toegevoegd aan de bestaande verplichtingen voor bijstandsgerechtigden. Klantmanagers krijgen te maken met een nieuw toets- en beoordelingselement. De volgende aspecten komen aan bod in deze interactieve workshop:

Wat wordt er van jou verwacht?

  • Hoe ga je beoordelen of bijstandgerechtigden de Nederlandse taal beheersen en welke dilemma’s kom je hierin tegen?
  • Hoe verhoudt het opleggen van maatregelen hiervoor zich tot het huidige maatregelenregime?

Deze workshop wordt verzorgd door Nancy Schroeten, senior juridisch vakredacteur bij Schulinck

 Workshop 7: Hard en streng straffen, werkt dat?

Sinds 1 januari 2015 moeten uitkeringsgerechtigden een maatregel van 100% krijgen als ze een van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen niet nakomen. Doel van deze nieuwe regel: het activerend karakter van de bijstandswet vergroten. Klantmanagers hebben echter weinig ruimte om de mate van verwijtbaarheid te laten meewegen. In deze workshop ontdek je hoe gemeenten met deze regels omgaan. Passen ze de nieuwe regels toe zoals de wetgever ze bedoeld heeft en werkt het dan? En wat zijn de gevolgen als gemeenten afwijken van deze werkwijze? Wat is de invloed van sancties op de relatie met de uitkeringsgerechtigde? Wanneer ben je als klantmanager bereid om de inkeerregeling toe te passen? Dankzij deze workshop doe je nieuwe ideeën op om deze wet op een goede manier toe te passen.

Deze workshop wordt verzorgd door Jaap van Dalen en Robin Hutten, staffunctionarissen Opleiding, Training & Advies bij de Langhenkel groep

Workshop 8: Digitaal leren als instrument

Er is een overvloed aan digitale leermiddelen op internet. Soms gratis, soms betaald. Onze klanten kunnen zich de informatie vaak beter eigen maken als die geboden wordt in een filmpje of een plaatje. Wat doe jij als klantmanager/jobcoach/trajectbegeleider of consulent met dat gegeven?

Deze workshop zet je aan het denken en reikt voorbeelden aan. We staan stil bij vragen als:

  • Hoe kun je zowel individueel als in groepen het digitaal leren introduceren en gebruiken?
  • Wat kun je de klant(en) thuis laten doen en wat juist in persoonlijk contact?
  • Wanneer kun je digitaal leren gebruiken en met welke randvoorwaarden moet je rekening houden?

Digitaal leren: meer afwisseling voor je klant én dus ook voor jou!

Deze workshop wordt verzorgd door Laurens Bouw, projectleider Webleren bij Stimulansz

Workshop 9: Inclusief ondernemerschap; wat betekent dat voor de klantmanager?

DEZE WORKSHOP IS GEANNULEERD

De Participatiewet heeft niet alleen nieuwe doelgroepen bij de sociale dienst gebracht, de wet spreekt bedrijven ook meer aan op hun verantwoordelijkheid om mensen met een beperking werk te bieden. Inclusief ondernemen is: mensen met een beperking aan een baan helpen. Bedrijven krijgen steeds meer aandacht voor dit onderwerp. En dus komen er meer vragen af op de gemeenten. Welke vragen zijn dit? Wat is de rol van de klantmanager hierbij? In deze workshop gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Fleur Boot, HR van MacDonalds sluit aan bij de workshop om te laten zien wat belangrijk is voor een goede match en wat de werkgever belangrijk vindt; kortom leer kijken door de bril van de werkgever!

Locus Netwerk adviseert grote landelijke bedrijven hoe ze mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst kunnen nemen en houden.

Deze workshop wordt verzorgd door Esther van der Ploeg, projectleider bij Locus Netwerk en Fleur Boot, HR van MacDonalds

Kosten

Leden van de BvK betalen € 100 voor deelname aan deze dag. Niet-leden betalen € 160. Het is mogelijk om bij je aanmelding direct lid te worden van de BvK tot en met 2016 (zonder extra kosten). De bedragen zijn exclusief btw.

Na aanmelding kun je nog tot 28 september 2015 kosteloos annuleren. Wanneer je na 28 september 2015 annuleert, wordt € 50 administratiekosten in rekening gebracht. Het is mogelijk om een collega ter vervanging te sturen, mits je dit van tevoren laat weten aan de organisatie. Als je zonder afmelding afwezig bent op het congres, worden de deelnamekosten alsnog in rekening gebracht.

Verslagen van eerdere congressen

Van eerdere congressen zijn verslagen beschikbaar: